Flevoland

Vissen op het IJsselmeer

Succesvol vissen op het IJsselmeer

Het IJsselmeer is een populaire visbestemming als het gaat om visvakanties en het grootste viswater wat Nederland kent. Succesvol vissen lukt je, mits je weet wat je doet. Wij geven je tips en tricks voor het vissen op het IJsselmeer.
Sportvisbrigade Logo
Sportvisbrigade
Auteur

Het IJsselmeer wordt noordelijk begrensd door de Afsluitdijk en de zuidelijk door de Houtribdijk waar het wordt afgesplitst als Markermeer. Het ligt tussen de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland. Met een oppervlakte van 1133 km² en een gemiddelde diepte van 4,4 meter is het het grootste zoete viswater van Nederland. Het diepste punt bevindt zich voor de kust van Lelystad (9,5 meter beneden NAP). 

De bodem van het IJsselmeer bestaat voornamelijk uit zand. De IJssel is de voornaamste instroom dat via het Ketelmeer naar het IJsselmeer wordt gevoerd.

Karpervissen op het IJsselmeer

De wind kan je vriend en vijand zijn op het IJsselmeer. De meeste karpers zullen grootendeels buiten bereik zwemmen, tenzij de wind goed staat en jij ze vast kan houden op de stek. 

De karper trekken rond over het IJsselmeer en het meerendeel zal rond het voorjaar trekken om af te paaien, dit is het gros dus niet allemaal.

Als jij een voerstek hebt op plekken met waterplanten, interessante diepteverschillen en de wind goed in de gaten houdt, dan is er echt wel karper te vangen. De aanhouder wint!

Wil je het karpervissen op groot water echt goed aanpakken? Lees dan onze tips!

Roofvissen op het IJsselmeer

De snoeken zoek je in de winter in de havens van het IJsselmeer. De rest van het jaar trekken ze rond de aasvis-wolken over het gehele meer heen. Net als de overige roofvissen.

Voor de kantvissers zijn de steenstort/basaltblokken interessant om uit te werpen met shads en/of jerkbaits. Kies afhankelijk van wat je wilt vangen het juiste formaat kunstaas of dood aas.

Waterplanten zijn in de zomer topstekken, vis met weedless kunstaas en je kunt baars en snoek goed vangen. Op het IJsselmeer ben je weliswaar met een visboot in het voordeel omdat meer stekken binnen bereik komen.

Leestip: Snoeken op groot water

Witvissen op het IJsselmeer

Vis vooral in de winter met de vaste stok in de havens op wintervoorn. De brasems zullen dan wat moeilijker zijn, deze zijn in de zomer uitstekend te vangen.

Kies een stek weg van zwemgasten en je kunt goede vangsten boeken als witvisser zijnde. Wees niet te zuinig qua voer, want een groep brasem, winde of voorns hebben jouw stek zo leeggevreten. Probeer ze dus vast te houden met veel en schraal lokvoer + veel aas.

Visboot huren op het IJsselmeer

Er zijn diverse boten te huur om het IJsselmeer op te gaan, uit veiligheidsoogpunt raden we toch een andere partij aan en zijn we bijna bereid vangstgarantie te geven. Ons advies, ga lekker een dag vissen in de buurt van Medemblik met de boten van de Vlietlanden!

De voordelen;

 • Meer dagen van uitvaren
 • Betere stekken
 • Veiliger
 • Actuele vangstinformatie

Zoek naar haventjes, waterplanten en andere onderbrekingen in het water, dit zijn vaak de stekken waar de vis zich ophoudt.

Dieptekaart IJsselmeer

De dieptekaart van het IJsselmeer vind je op Sonar Chart Viewer en Genesis maps. Zij geven hèt antwoord op de vraag “Wat is de diepte van het IJsselmeer?. Richt je voornamelijk op de interessante dieptes kort bij zodat je ook werpend enkele IJsselmeer vissen vanaf de kant kan vangen. En dus geen boot nodig hebt.

Heb je de eerste keer niet wat gevangen? Kom dan zeker vaker terug, want als je het eenmaal doorkrijgt wat de goede momenten in het jaar zijn dan kun je iedere sessie vis vangen op het IJsselmeer ongeacht welke visserij of techniek je voor ogen hebt.

Vissen op het IJsselmeer: Alles wat je moet weten

Tips voor je visvakantie? Boek een visvakantie bij Europarcs Enkhuizer Strand of Europarcs IJsselmeer en ontdek in jouw vakantie het vissen op het IJsselmeer. 

De beste visstekken zijn de stekken die je zelf ontdekt. Het water is zo groot en de stekken zo seizoens afhankelijk dat we niet specifiek één stek als beste aan kunnen wijzen. Voor de roofvissers zijn de diepere geulen en basaltblokken goede stekken, voor de serieuze karpervissers zijn het de vaargeul en rietkragen.

Heb jij tips wat betreft vistechnieken specifiek voor het IJsselmeer? Deel deze dan met ons, en wij nemen ze op in de tekst.

Help andere vissers zodat ook zij plezier beleven met de hengel aan de waterkant.

vissen in flevoland

Visvergunning IJsselmeer

Het IJsselmeer wordt ingebracht door Sportvisserij Nederland, inclusief de looprechten voor de Noordoostpolderdijk en de toestemming om te mogen vissen in de voor het publiek opengestelde natuurgebieden langs de Friese IJsselmeerkust.

Viswater: Het IJsselmeer en het Markermeer

Er geldt een langere gesloten tijd voor de aassoorten: van 16 maart t/m 30 juni mag niet gevist worden met dode vis, een stukje vis of enig kunstaas m.u.v. kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. Men mag in de onmiddellijke nabijheid van het IJsselmeer niet meer dan twee snoekbaarzen en/of vijf baarzen in bezit hebben.

De dijkbelopen rond het IJsselmeer zijn vrij toegankelijk, tenzij borden anders aangeven. Langs de Friese IJsselmeerkust mag gevist worden in de voor het publiek opengestelde gebieden die als natuurgebied zijn aangegeven. In de niet opengestelde natuurgebieden mag niet worden gevist (zie bebording en betonning).

Op de meerdijk van de Noordoostpolder mag gevist worden van hectometerpaal 8 bij Lemmer tot hectometerpaal 243 bij Urk en van hectometerpaal 256 bij Urk tot hectometerpaal 375 bij Schokkerhaven (vzv eigendom van de provincie Flevoland/waterschap Noordoostpolder).

De toestemming geldt uitsluitend voor het te voet betreden van de meerdijk ter beoefening van de hengelsport. Het is verboden bruggen en kunstwerken te betreden, hinder op dammen of wegen te veroorzaken, kunstmatig verdedigde oevers te beschadigen of daarop aanwezige stenen te verplaatsen of te verwijderen. Honden mogen onder geen enkele voorwaarde worden meegeno- men op de meerdijk.

FAQ - IJsselmeer vissen:

Alle vissoorten zijn goed vangbaar, de meeste vissers vangen:

 • brasem
 • karper
 • snoek
 • snoekbaars
 • baars
 • winde
 • voorn
 • roofblei

De gemiddelde diepte is 4,5 meter. Het diepste punt ligt vlak bij Lelystad en is 9 meter diep.

 • karper
 • brasem
 • snoek
 • snoekbaars
 • baars
 • voorn
 • winde
 • kopvoorn
 • roofblei

Deze vissoorten zijn het meest voorkomend.

Ja, mits je de juiste visvergunning hebt en je houdt aan de gesloten tijd voor vissoorten en aassoorten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.