Vissen op het Vossemeer

Vissen op het Vossemeer

Het Vossemeer is één wat minder bekende van de randmeren. Toch kun je er grote brasems vangen. Andere vissoorten zijn ook goed te vangen, alleen heb je wat extra informatie nodig. Wij geven je tips, tricks en stekken om succesvol te vissen op het Vossemeer.
Sportvisbrigade Logo
Sportvisbrigade
Auteur

Het Vossemeer loopt van de Ketelhaven tot aan de Roggebot brug tussen Kampen en Dronten. Het Vossemeer is ontstaan bij de realisatie van de provincie Flevoland en het droogleggen van de zuiderzee.

Het Vossemeer is een prachtig water voor vissers die op zoek zijn naar een uitdaging. De vissen trekken vaak over en langs het Vossemeer, voer dus niet te zuinig. Je zult de vis echt moeten vasthouden op de stek om ze goed te kunnen vangen. Dit geldt met name voor de karper- en witvissers.

Karpervissen op het Vossemeer

Karpervissen op het Vossemeer is met name in het voorjaar erg effectief. De vissen trekken dan het Vossemeer op om af te paaien of door te zwemmen richting het Drontermeer. 

Zowel de vaargeul als de ondieptes zijn goed, probeer wel altijd even voor te voeren zodat je de karpers net wat langer op de stekken aan het azen houdt. Maak bijvoorbeeld gebruik van een combinatie van tijgernoten, grote boilies en hennep. Dan heb je het beste van alle werelden qua voer.

Roofvissen op het Vossemeer

Voor baars en snoekbaars wil je zo dicht mogelijk bij de sluis en anders bij de monding van de IJssel vissen. Hier liggen de snoekbaarzen soms echt opgestapeld, afhankelijk van het jaargetijde. 

Vis met kleine shads op de dropshot bij kouder weer en crankbaits bij warmer weer om veel actie te krijgen. Je vist wat trager bij koud weer, omdat dan de baars en snoekbaars passiever is.

Snoekvissen op het Vossemeer

De vaargeul is en dijkzijde is super interessant om af te werpen op snoek. 

Als je met de boot bent, pak dan het gedeelte voor de sluis en of bij de monding van de IJssel ook nog even mee. Hier kun je vaak de echte big-mama’s verwachten. 

Vis met jerkbaits en softbaits van ongeveer 15-18cm, dit is zeer effectief als je de vissen in en langs de vaargeul wilt vangen.

Witvissen op het Vossemeer

Zet je zitkist stevig neer en maak een voerstek onder het talud van de vaargeul of in het open gedeelte aan de kant van de Ketelhaven. Op dit open gedeelte van het Vossemeer liggen enkel interessante diepteverschillen. Met name op de dagen dat daar de wind op staat te blazen kun je hier grote voorns, windes en brasem verwachten. 

Voer met schraal voer en veel aas, om de vis lang op de stek vast te houden.

vissen op het vossemeer

Visboot huren op het Vossemeer

Visboot huren op het Vossemeer, doe je bij Kraggenburg. De ideale boot om het Vossemeer via het Ramsdiep en/of Ketelmeer te ontdekken. 

De visboort is compleet en goed uitgerust qua opties, dus ideaal voor het vissen op baars, snoekbaars en snoek.

Ga langzaam trollend met crankbaits richting het Vossemeer of werp de steenstort en wierbedden af met kunstaas. Meerdere technieken kunnen zeer effectief zijn op de route naar en het Vossemeer zelf. Het belangrijkste is om de vissen eerst te vinden. 

Onze tip, begin met trollen tot de eerste aanbeet en werp dat stuk dan secuur uit.

Dieptekaart Vossemeer

De dieptekaart van het Vossemeer vind je op Sonar Chart Viewer en Genesis maps. Zij geven hèt antwoord op de vraag “Wat is de diepte van het Vossemeer? Richt je voornamelijk op de interessante dieptes kort bij de kant zodat je ook werpend succesvol kan zijn. En dus geen boot nodig hebt.

Heb je de eerste keer niet wat gevangen? Kom dan zeker vaker terug, want als je het eenmaal doorkrijgt wat de goede momenten in het jaar zijn dan kun je iedere sessie vis vangen op het Vossemeer ongeacht welke visserij of techniek je voor ogen hebt.

Tips en tricks voor het vissen op het Vossemeer

Tips voor je visvakantie? Boek een visvakantie bij Europarcs de IJssel Eilanden en ontdek in jouw vakantie het vissen op het Vossemeer of de overige randmeren. 

De beste visstekken zijn de stekken die je zelf ontdekt. Het water is zo groot en de stekken zo seizoens afhankelijk dat we niet specifiek één stek als beste aan kunnen wijzen. Voor de roofvissers zijn de eilandjes en sluis goede stekken, voor de serieuze karpervissers zijn het de vaargeul en de ondieptes in het voorjaar.

Heb jij tips wat betreft vistechnieken specifiek voor het Vossemeer? Deel deze dan met ons, en wij nemen ze op in de tekst.

Help andere vissers zodat ook zij plezier beleven met de hengel aan de waterkant.

vissen in flevoland

Visvergunning Vossemeer

RANDMEREN behalve in de aangrenzende havens en vissend vanaf de zeedijk Nijkerkernauw en Wolderwijd tussen de mondingen van de Laak en de Schuitenbeek.

Voor verboden gebieden op het Eemmeer en Gooimeer zie de kaart op www.visplanner.nl

  • Gooimeer
  • Eemmeer
  • Wolderwijd voor zover gelegen in de voormalige gemeente Naarden
  • Nijkerkernauw
  • Nuldernauw
  • Veluwemeer
  • Drontermeer
  • Vossemeer
  • Ketelmeer
  • IJmeer

Het IJsselmeer en het Markermeer

Er geldt een langere gesloten tijd voor de aassoorten: van 16 maart t/m 30 juni mag niet gevist worden met dode vis, een stukje vis of enig kunstaas m.u.v. kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. Men mag in de onmiddellijke nabijheid van het IJsselmeer niet meer dan twee snoekbaarzen en/of vijf baarzen in bezit hebben.

De dijkbelopen rond het IJsselmeer zijn vrij toegankelijk, tenzij borden anders aangeven. Langs de Friese IJsselmeerkust mag gevist worden in de voor het publiek opengestelde gebieden die als natuurgebied zijn aangegeven. In de niet opengestelde natuurgebieden mag niet worden gevist (zie bebording en betonning).

Op de meerdijk van de Noordoostpolder mag gevist worden van hectometerpaal 8 bij Lemmer tot hectometerpaal 243 bij Urk en van hectometerpaal 256 bij Urk tot hectometerpaal 375 bij Schokkerhaven (vzv eigendom van de provincie Flevoland/waterschap Noordoostpolder).

De toestemming geldt uitsluitend voor het te voet betreden van de meerdijk ter beoefening van de hengelsport. Het is verboden bruggen en kunstwerken te betreden, hinder op dammen of wegen te veroorzaken, kunstmatig verdedigde oevers te beschadigen of daarop aanwezige stenen te verplaatsen of te verwijderen. Honden mogen onder geen enkele voorwaarde worden meegenomen op de meerdijk.

 

Sportvisbrigade.nl

Sportvisbrigade.nl wordt gedreven door de simpele overtuiging dat de prachtige hobby vissen bijdraagt aan een betere mentale gezondheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *