Friesland

Vissen in Leeuwarden

Vissen in Leeuwarden

Leeuwarden centrum en omgeving hebben veel vismogelijkheden. Een populaire stek is de Oosterstadsgracht, die door het oude stadscentrum van Leeuwarden loopt. Deze gracht is bekend om zijn rijke visbestand, met onder andere baars, snoek en snoekbaars.

Ook de Harlingervaart en de Wide Greons een goede optie. Zeker in de zomer kun je er goed snoek, brasem, karper en baars vangen. Of je nu in het stadscentrum of in de natuur wilt vissen, de gemeente Leeuwarden heeft voor iedere visser zat mogelijkheden.

Karpervissen in Leeuwarden

Maak hit en run stekjes op de vele vaarten rondom Leeuwarden en ga op zoek naar de karper. Twee of drie dagen voeren en enkele uurtjes vissen per stek is een goede en bewezen techniek. 

Liever één stek voor langere tijd aanpakken? Probeer dan eens een voersessie te starten op het van Harinxmakanaal, de Grote- of Kleine Wielen. Vang je een karper, blijf dan nog maar even zitten. Vaak volgt er dan nog een aanbeet.

Roofvissen in Leeuwarden

Vele vaarten, vele stekken. Zowel streetfishing als het bootvissen zijn goede technieken in de wateren van Leeuwarden. 

Ga op vanaf de kant op zoek naar obstakels, bruggen, overhangende bomen, waterplanten en andere potentiële hotspots.

Ga je met de rubberboot op pad, kies dan voor stekken met interessant diepteverloop. Vis trollend met crankbaits en je kunt baars, snoekbaars en snoek verwachten.

Witvissen in Leeuwarden

Leeuwarden is een mekka voor witvissers! Zowel de Grote Wielen als de Kleine Wielen als ook het nieuwe kanaal zijn prachtige witvisstekken. Ga op pad met de winkle picker, feederhengel of method hengel en je kunt diverse soorten verwachten.

Met name voorn en brasem zijn in de zomermaanden goed te vangen in en om Leeuwarden.

Steur vissen in Leeuwarden

Start de auto of ga met het openbaar vervoer en op naar Kollumerzwaag. Op slechts 20 kilometer van Leeuwarden kun je steur vissen bij de Forelpoel.

Je hebt keuze uit de: Forelpoel, steurpoel, avontoerpoel en de karperpoel.

Wil je weten wat je nodig hebt voor de karper-, steur en avontoerpoel? Wij geven je graag tips en uitleg voor het vissen op avonturenvijvers.

Forel vissen in Leeuwarden

Op slechts 15 kilometer van Leeuwarden kun je je maaltje vangen bij Forel for All in St. Annaparochie. Je mag er zelfs vissen met een blinker(enkele haak)!

Arrangementen, afhuren en hengelhuur zijn mogelijk. Ze geven zelfs uitleg over het schoonmaken van je vis, top service dus!

Liever zelf aan de gang met forel fileren of een lekker forel recept? Geen zorg, wij helpen je ook culinair graag op weg.

Visboot huren in Leeuwarden

De beste visboot in regio Leeuwarden huur je in Terherne bij de Mariahoeve. Als visser zijnde kies je voor een serieuze Marcraft als visboot. 

Geloof ons maar, het is die 25 kilometer reizen meer dan waard. Vraag vooraf even naar de actuele vangsten en je hebt een leuke visdag vol actie in het vooruitzicht. Kies voor felle kleuren kunstaas en een lekkere ratel als je gaat roofvissen, het water kan erg troebel zijn.

De beste visstekken van Leeuwarden: Alles wat je moet weten

Wil je de viswateren in Leeuwarden echt ontdekken? Boek dan een visvakantie in Friesland en neem de tijd om een viswater en visstek ècht goed aan te pakken.

De beste visstekken zijn de stekken die je zelf ontdekt. Het water aanbod is zo divers in Leeuwarden dat we niet specifiek één stek als beste aan kunnen wijzen. Voor de trollende roofvissers zijn de vaarten en stadsgrachten goede stekken, voor de serieuze karpervissers zijn het de Grote Wielen.

Heb jij tips wat betreft wateren en vistechnieken specifiek voor Leeuwarden? Deel deze dan met ons, en wij nemen ze op in de tekst.

Help andere vissers zodat ook zij plezier beleven met de hengel aan de waterkant.

vissen in friesland

Waar mag je vissen in Leeuwarden?

 • Wateren wijk Westeinde 
 • Wateren binnen wijk Aldlân-West
 • Wateren binnen wijk Aldlân-Oost
 • Water Zamenhofpark Westerpark / Vossenparkje  
 • Wateren wijk Bilgaard
 • Wateren Kalverdijkje / Schieringen
 • Water boven Aldlânsdyk
 • Wateren wijk Nijlân en Julianapark
 • Leister Feart Vijver bij Carpool Stiens
 • Vijver Waling Dykstrapark
 • Vaart op Industrieterrein Stiens
 • Dorpswateren Stiens Kletsefeart
 • Water rondom 11-stedenhal
 • Wateren bedrijventerrein west
 • Kalkhaven
 • Swettehaven
 • De vijver van de Prinsentuin
 • Tearnzer Wielen
 • Himpenser Wielen
 • Water Froskepôlle
 • Dorpswater Wirdum
 • Wateren Goutum
 • Water MCL
 • Vijverpark
 • Rengerspark  
 • Oude meer
 • Aftakkingen Dokkumer Ee Leeuwarden
 • Wateren in Camminghaburen vanaf Ouddeel
 • Meertje boven Rijperkerkstervaart
 • Vrijheidswijk Leeuwarden
 • Zamenhofpark
 • Wetsus Leeuwarden
 • Aftakkingen ten zuiden van Potmarge
 • Aftakking Nauwe Greuns
 • Woonschepenhaven
 • Vaart langs Foudering
 • Wateren bedrijventerrein Newtonpark
 • Kleine Zwemplas   
 • Grote Zwemplas   
 • Merjedobbe   
 • Nije Wielen   
 • Kleine Wielen  
 • Overige vijvers binnen de Kleine Wielen Zie VISplanner   
 • Vijvers binnen hondenlosloopgebied Kleine Wielen (grenzend aan Camminghaburen)   
 • Merriedobbe    
 • Vijvers ten oosten van Merriedobbe    

 

 • VISparel Nijlân In deze VISparel vis je loodvrij. In de lokale hengelsport winkel zijn diverse alternatieven beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.sportvisserijloodvrij.nl
 • VISparel Camminghaburen In deze VISparel vis je loodvrij. In de lokale hengelsportwinkel zijn diverse alternatieven beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.sportvisserijloodvrij.nl
 • VISparel Troelstrawei In deze VISparel vis je loodvrij. In de lokale hengelsportwinkel zijn diverse alternatieven beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.sportvisserijloodvrij.nl
 • It Nijdjip   gelegen in het dorp Grou, met bijbehorende vijverpartijen.
 • Roordahuizumeropvaart  
 • Moezel  
 • Tocht Flansum  
 • Tocht Irnsum  
 • Flansumervaart van Flansum naar Kruisbrekken.
 • Zandsloot Groenedijk  
 • Zoute Gracht  
 • Lekmeer  
 • Ringvaart Wargaastermeerpolder  
 • Waringsloot bij Naarderburen  
 • Opvaart Zuiderend (Zijlroede Grou)  
 • Lossing Mulier Roordahuizum  
 • Nauwe en Wijde deel  
 • Bosksleat  
 • Langdeel van 100 m ten zuiden van de Froskepôlle tot het Wartenasterwiid.
 • Wartenasterwiid van het Langdeel tot de Rogsloot.
 • Rogsloot   van het Wartenasterwiid tot de Kruiswaters.
 • De Meer   van het Biggemeer tot de Nauwe Galle.
 • Pikmeer  
 • Sitebuurster Ee   (Peanster Ee, Wijde Ee en Sitebuurster Ee vormen samen een meer).
 • Biggemeer   plas ten noordoosten van Grou.
 • Holstmeer   in het westelijke deel van het natuurgebied De Oude Venen.
 • Hansmeer of Moddermeer in het westelijke deel van het natuurgebied De Oude Venen.
 • Vijverpartij bij de kruising van de straten ‘de Finnen’ en ‘Biensma’.
 • Vijverpartijen aan de Tjallinga, De Skeakels, De Snoek, De Lel en de Setangel. 
 • Grote Wielen   aan de noordkant van de straatweg LeeuwardenGroningen op ca. 5 km van Leeuwarden.
 • Houtwielen, Sierdswiel en Rie(d) of Rijd   liggend ten noorden van de Grote Wielen en daarmee in verbinding staand. De Rie loopt tot de vml. zuivelfabriek aan de weg Giekerk-Tietjerk (deels gemeente, particulier en kerkvoogdij).
 • De grachten in en om de stad Leeuwarden  
 • Nieuwe Kanaal   vanaf de 1e kanaalbrug tot Schilkampen.
 • Het Vliet   vanaf de Boomsbrug tot Schilkampen.
 • Kurkemeer   vanaf Schilkampen tot het punt waar dit water de spoorlijn Leeuwarden-Groningen raakt en vandaar, evenwijdig met de spoorlijn, tot de spoorbrug over het Ouddeel (het gedeelte van de Kurkemeer evenwijdig met de spoorlijn wordt gehuurd van de Spoorwegen). Verboden de spoorlijn te betreden.
 • Potmarge   vanaf de Wijde Greuns tot de Potmargebrug.
 • Oude Potmarge   vanaf de Wijde Greuns tot de Huizumer begraafplaats.
 • Harlingertrekvaart  
 • Bisschopsrak  
 • Sneekertrekvaart  (of Zwette)
 • Dokkumer Ee   tot de Jelsumervaart vanaf de Jelsumervaart de oostelijke helft.
 • Bonkesloot   vanaf de Dokkumer Ee tot de Murk.
 • Westelijke helft van de Murk   vanaf de zgn. Hogebrug in de Groningerstraatweg tot de opvaart naar de zogenoemde Bullemolen.
 • Westelijke helft van het Ouddeel   vanaf de zgn. Hogebrug, lopende in zuidelijke richting, daarna in westelijke richting, tot de boerderij Rustenburg (Hondenuitlaatplaats: Visverbod).
 • Langdeel   vanaf de boerderij Rustenburg tot het Van Harinxmakanaal.
 • De Tijnje   vanaf Schilkampen tot de Potmarge.
 • Wijde Greuns   vanaf de Potmarge tot het Van Harinxmakanaal.
 • Nauwe Greuns  vanaf het Van Harinxmakanaal in zuidelijke richting.
 • Woudmansdiep   vanaf de Wijde Greuns in oostelijke richting.
 • Wirdumervaart  vanaf het dorp Wirdum in noordelijke richting tot aan de Potmarge Voorwaarde: binnen 70 meter afstand van het dichtzet mag in deze vaart niet worden gevist.
 • Nieuwe Wirdumervaart   vanaf het dorp Wirdum in zuidoostelijke richting tot de ringsloot van de Wargastermeerpolder.
 • Werpstervaart   vanaf het dorp Wirdum in noord-westelijke richting tot nabij de Overijsselsestraatweg.
 • Tjaardervaart   vanaf het dorp Wirdum in zuidelijke richting langs de Tjaarderdijk.
 • Wijtgaardervaart vanaf het dorp Wijtgaard in zuid-oostelijke richting tot de spoorbrug.
 • Roordahuizumervaart vanaf de betonbrug in de Tjaarderdijk in zuid-westelijke richting.
 • Schieringersloot 
 • Andere wateren  voor zover eigendom van de gemeente Leeuwarden.
 • Harlingervaart van de rijksweg A31 in zuidoostelijke richting tot Hichtum.
 • Spoorsloot vanuit Leeuwarden tot de spoorbrug over het Ouddeel en vanaf de sluis in het Ouddeel tot Hardegarijp (eigendom Nederlandse Spoorwegen). Verboden de spoorbaan te betreden. Aan de landzijde blijven! E.P.O.N. (vml. Prov. Electriciteitsbedrijf). Het Stoppelzool bij de Bergumermeercentrale, in het noorden aansluitend op de Kuikhornstervaart en in het zuiden uitmondend in het Bergumermeer. Het oostelijk oevergedeelte (tegenover de centrale) is voor sportvissers toegankelijk. Dit oevergedeelte is alleen bereikbaar vanaf de brug Zwartkruis ten oosten van Noordbergum.
 • Miedumerdiep 5 km noordelijk van de stad. Het diep vormt een verbindingsvaart tussen de Dokkumer Ee en de Murk.
 • Abbingapark 
 • Hemrik 
 • Baardersloot   van het dorp Baard tot de Jorwerder Laan of Jaanvaart.
 • Jorwerder Laan- of Jaanvaart   van de Zwette langs Beers, Jorwerd en Britswerd tot de Franeker-Sneekerzeilvaart.
 • Britswerdervaart   opvaart van de Franeker-Sneekerzeilvaart tot het dorp Britswerd.
 • Lionservaart opvaart   van de Bolswardertrekvaart tot het dorp Lions.
 • Huinservaart opvaart   van de Bolswardertrekvaart tot het dorp Huins.
 • Hijlaarder(op)vaart   opvaart van de Bolswardertrekvaart tot het dorp Hijlaard.
 • Mantgumervaart en Spoorsloot  
 • Jellumer Slotvaart   opvaart van de Zwette tot het dorp Jellum.
 • Molenopvaart  vanaf de Franeker-Sneekerzeilvaart tot het dorp Wammert.
 • Meertijnje  
 • Djippe sleat  
 • Ald Swin  
 • Boarchsleat  
 • Dorpsvijvers Jirnsum  
 • Dorpsvijvers Wergea  
 • It Swin  
 • Jaarfeart  
 • Mantgumerfeart  
 • Vijver langs Burstumerdyk Grou  
 • Vijvers langs P.J. Troelstrawei Grou  
 • Wergeasterfeart  
 • Pikmeer Oost  
 • Leechlan   Algemene voorwaarden voor dit water zie voorwaarden Staatsbosbeheer op pagina 102. Het is niet toegestaan om te voeren.
 • Zuidereinderopvaart
 • Nieuwe Wetering   van de brug te Oudeschouw tot de noordelijke punt van de noordelijke loopbrug annex aanlegsteiger van de Terhornstersluis.
 • Omgelegde Wargastervaart   bevissing vanaf de oever langs de weg Leeuwarden-Drachten is verboden.
 • Peanster Ee  
 • Wijde Ee Grou  
 • Wateren op industrieterrein Frisia inclusief opvaart tot aan de Neare Galle .  
 • Rechte en Kromme Grouw  
 • Boorn  
 • Blieken of Boschsloot  
 • Geeuw bij het Pikmeer.  
 • Vaart Grouw-Warga-Hempens  
 • Driehuistervaart  
 • Graft   van de kruising met het Prinses Margrietkanaal tot de Sytebuurster Ee.
 • Geeuw   bij Lange Lits (gedeeltelijk).
 • Folkertsloot  
 • Wijdesloot (Oudewegsloot)  
 • Wijde Saiter 
 • Meersloot   tot grens Tietjerksteradeel .
 • Meanewei  
 • Foudering  
 • Ringvaart Kleine Jornahuistermeer   
 • Westelijke helft Langesloot vanaf Kruiswaters   
 • Aegumervaart  
 • Krommesloot  
 • Burevaart en het Zwin onder Roordahuizum.  
 • Frienser Opvaart  
 • Ulekrite onder Eernewoude.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.