Vissen op de Tjonger

Vissen op de Tjonger

De Tjonger is misschien wel één van de mooiste wateren om te gaan vissen als je in Friesland op visvakantie bent of woont. Er zijn verschillende soorten vis te vinden in de Tjonger, zoals brasem, zeelt, ruisvoorn, snoek, baars en karper. Vissen op voorn kan het hele jaar door, terwijl het vissen op andere soorten beter is tijdens bepaalde seizoenen.

Zo is de snoek bijvoorbeeld goed te vangen tijdens de herfst en winter, terwijl de brasem en karper het beste te vangen is tijdens de lente en zomer. Wij nemen je mee in het vissen op Tjonger, benoemen de verschillende stuwvakken en geven je tips en tricks per vissoort!

Stuwvakken Tjonger

De Tjonger is een gekanaliseerde rivier die in verschillende fases is opgedeeld. De Tjonger is gemiddeld 25 meter breed en 2.20 meter diepte. Zie ook het stukje geschiedenis, ieder stuwvak heeft zijn eigen kenmerken en uitdagingen. Wij geven je per stuwvak uitleg over de grilligheid, visbestand en uitdagingen van het te bevissen stuwvak.

Schoterzijl - Oudehorne

De Tjonger begint bij sluis Schoterzijl en direct het langste stuwvak van de Tjonger, diverse vaarten en sloten zijn erop aangesloten welke weer in verbinding staan met bijvoorbeeld het Tjeukemeer. Het hele stuwvak heeft last van zones met zachte bodem, probeer deze als karpervisser te mijden en te zoeken naar de hardere plekken. Hierdoor vis je altijd met je aas in positie, zonder dat het wegzakt in de zachte ondergrond. Wil je wel de zachte stekken bevissen, kies dan voor de zekerheid een helikopter-systeem in combinatie met bijvoorbeeld een ronnie-rig.

Groot waterstelsel, betekent een groot visbestand en ook uitschieters met grote vissen. Mede door de vele aangesloten wateren is het visbestand op dit deel van de Tjonger wisselvallig per jaar getijde.

In het voorjaar trekt de witvis en karper massaal dit deel van de Tjonger op, op zoek naar ondiepe paaiplekken. De vis trekt dan tot voorbij Mildam de Tjonger op, en aan het begin van de zomer maak je op bijna het hele kanaal kans op goede vangsten! Dus zelfs op de visstekken in Mildam zit je zomers goed in de buurt van de vis.

In het najaar zal de roofvis meer positie innemen om de witvis die terugkeert naar het Tjeukemeer te onderscheppen en zich vol te vreten voor de winter.

Oudehorne - Jubbega

De Tjonger tussen Oudehorne en Jubbega is korter en heeft weinig aftakkingen. Het visbestand is goed te noemen, met name snoek, voorns en brasem zijn goed te vangen op dit stuk.

Pak je vaste stok of winkle picker en beleef vanaf het voorjaar tot en met de herfst visdagen vol actie. Probeer te vissen op de stekjes met hardere bodem zodat je aas en voerkorf goed blijven liggen en niet wegzakken in de soms zachte bodem.

Voor karper is het raadzaam om enkele dagen voor te voeren met hennep en tijgernoten. Hennep om de bodem schoon te laten vreten door de voorns en de tijgernoten om de karpers vast te houden in de zone. Brasems zijn dol op zachter aas, dus zullen niet blijven hangen als je met tijgernoten voert. Voer kleine stekjes van 1 vierkante meter aan en niet “kanaalbreed”. Dus enkel de plekken waar je de rig gaat plaatsen.

Juist omdat het zo kort is, is dit stuk ook ideaal voor het vissen vanuit de rubberboot. Trollen met kunstaas of fireball achter de boot op de elektromotor is zeer effectief. Vaar voor het kunstaas ongeveer 3km/pu en voor de fireball 1,5km/pu.

Jubbega - Oosterwolde

Dit stuwvak heeft weinig aftakkingen, een vast bestand aan vis met een dun bestand aan karper maar wel met mooie uitschieters. Wil je ze vangen? Voer dan enkele dagen voor met hennep, tijgernoten en/of grote 25mm boilies. Dit stuwvak heeft veel brasem, die wil je als karpervisser natuurlijk niet.

Wederom een mooi stuk van de Tjonger om te vissend te ontdekken met de rubberboot. Eenvoudig bevis je trollend het hele stuwvak, kies wel voor felgekleurd aas. Het water kan wel troebel zijn, dus je wilt felle kleuren en aas met lekker veel ratel.

Voor het witvissen kies je voor een lichte methodfeeder hengel of vaste stok en kun je een leuke dag brasemvissen verwachten. Ideaal als je in de buurt op (vis-)vakantie bent, en er een dagje op uit wil.

Karpervissen op de Tjonger

Ga op zoek naar de harde plekken in de vaargeul of in de kantzone en je hebt goede kansen. 

Probeer altijd 1 of 2 dagen minimaal voor te voeren om de rondtrekkende karpers even in de zone te houden. Met name in het voorjaar en zomer heb je goede karper kansen op de Tjonger.

Vis je in het najaar of winter, zoek dan naar diepteverschillen of stekken buiten bereik van de koude noordenwind. De diepteverschillen zijn vaak thuis al te vinden met Sonar Chart.

Roofvissen op de Tjonger

Trollen of werpen met felgekleurde crankbaits als je op zoek gaat naar de Friese baarzen. Ook creature baits zijn interessant om te vissen nabij de sluizen, bruggen of andere baars hotspots.

Voor snoek kies je felgekleurd kunstaas met ratels en een lengte van ongeveer 14-18 centimeter. 

Vooral het vissen op de Tjonger met de rubberboot, trollend op de elektromotor is zeer interessante, leuke en effectieve visserij.

Witvissen op de Tjonger

Kies donkergekleurd voer als je gaat vissen op de Tjonger, hierdoor aast de witvis met meer vertrouwen. 

Vanaf het voorjaar tot en met het najaar kun je goed brasem, zeelt en voorn vangen als je gaat vissen op de Tjonger. Kies voor maïs of maden als aas en het kan al bijna niet meer mis.

Visboot huren op de Tjonger

Happywhale, verhuurt boten op het Tjeukemeer waarmee je eenvoudig ook de Tjonger mee op vaart. 

Leg het bootje aan om voorn en brasem te vangen. Of blijf lekker varen met een snelheid van 3 kilometer per uur en een crankbait erachter, dan maak je kans op snoek, baars en snoekbaars. Houdt rekening met een gemiddelde diepte van 2.20 meter.

De beste visstekken van de Tjonger: Alles wat je moet weten

Wil je de Tjonger en de Friese wateren echt ontdekken? Boek dan een visvakantie in Friesland en neem de tijd om een viswater en visstek ècht goed aan te pakken.

De beste visstekken zijn de stekken die je zelf ontdekt. Het vissen op de Tjonger is wisselvallig en we kunnen niet specifiek één stek als beste aan wijzen. Voor de roofvissers is trollen en werpen met felgekleurde crankbaits erg goed, voor de serieuze karpervissers is voorvoeren de beste manier en zijn het de harde platen die de meeste vissen opleveren. Ook het vissen in de ondiepe zijsloten in het voorjaar zal erg effectief zijn voor karper. De Tjonger is één van de viswateren om te ontdekken voor vissers uit Friesland.

Heb jij tips wat betreft wateren, visstekken en/of vistechnieken specifiek voor de Tjonger? Deel deze dan met ons, en wij nemen ze op in de tekst.

Help andere vissers zodat ook zij plezier beleven met de vishengel aan de waterkant.

vissen in friesland

De Tjonger is 41,7 kilometer lang, maar inclusief de bovenloop de Boven Tjonger en de benedenloop de Bij of Tusschenlinde is de Tjonger ongeveer vijftig kilometer lang.

Vissen op de Tjonger

Bovenlopen

De Tjonger ontspringt bij de Drentse grens, ongeveer tussen Haule in de gemeente Ooststellingwerf en Veenhuizen in de gemeente Noordenveld in Drenthe, waar nu het Haulerdiep (Hauler Diep) ligt. Daarna volgt de Boventjonger. Bij Oosterwolde kruist het riviertje het Grootdiep. Verderop gaat de Tjonger onder de Opsterlandse Compagnonsvaart (Opsterlânske Kompanjonsfeart) door door middel van een duiker.

Behalve de Boventjonger zijn ook het Grootdiep en het Kleindiep bovenlopen van de Tjonger. Deze riviertjes zijn grotendeels gekanaliseerd en niet bevaarbaar vanwege de natuurlijke stuwen.

Kuinder of Tjonger

De hoofdstroom van de Tjonger begint vanaf de Boventjonger bij het kruisen van de Opsterlandse Compagnonsvaart. Daarvandaan loopt de rivier naar het westen en gaat langs natuurgebied Delleboersterheide. Daarna kruist het de N353. Langs deze weg loopt het kanaal Prinsenwijk (Preenzewiek) in zuidelijke richting naar Oldeberkoop. Naar het westen gaat de Tjonger door de polder Tjongerdellen. Bij Mildam ligt er een brug en staat even verder de Tjongermolen. Bijna een kilometer verder is er verbinding met het kanaal Prinsenwijk (Prinsewyk) dat in noordelijke richting door Oudeschoot/Oranjewoud loopt.

Het kruist Rijksweg 32 en de spoorbrug aan de zuidzijde van Oudeschoot/Heerenveen en loopt in zuidwestelijke richting. De Engelenvaart (Engelenfeart) loopt in noordelijke richting naar Nieuweschoot en de Schipsloot loopt in zuidoostelijke richting langs Nijelamer naar Wolvega.

Daar voorbij kruist de Tjonger met de Broeresloot of Vierhuistervaart (Broeresleat of Fjouwerhúster Feart), Jonkers- of Helomavaart (Jonkers- of Helomavaort) en Pier Christiaansloot (Pier Christiaanssleat). Vervolgens gaat de Tjonger naar het zuiden, langs het natuurgebied de Brandemeer en door Het Wijd Daarna langs Langelille naar de oude sluis in Schoterzijl.

Benedenlopen

Voorbij Schoterzijl gaat de Tjonger als de Bij of Tusschenlinde verder naar Slijkenburg, waar de rivier aanvankelijk in de Linde uitkwam. De Linde maakt tussen Slijkenburg en Kuinre gebruik van de oude stroom van Tjonger, terwijl de Tjonger tegenwoordig gebruikmaakt van het oostelijke gelegen Nieuwe Kanaal, waar de Tjonger vroeger bij Kuinre uitmondde in de Zuiderzee. Via Schoterzijl had de Tjonger ook een rechtstreekse verbinding met de Zuiderzee. Bij Kuinre ligt de Oude Kuinre, een restant van een aloude benedenloop van de Tjonger.

Door de aanleg van de Noordoostpolder zijn de mondingen geblokkeerd. Water uit de Tjonger komt sindsdien tot afvoer via de Friese boezem, onder andere door de Tsjerk Hiddessluizen bij Harlingen en het J.L. Hooglandgemaal bij Stavoren.

Kanalisatie

De Tjonger is van de Opsterlandse Compagonsvaart tot aan bij Rotstergaast over een lengte van 35 kilometer gekanaliseerd. De kanalisatie vond plaats in tussen 1886-1888 ten behoeve van scheepvaart en ontwatering, daarom wordt voor dit gedeelte ook vaak gesproken van het Tjongerkanaal.

Behoudens enkele meanders die geïsoleerd in natuurterreinen liggen, is er van het oorspronkelijk kronkelige tracé weinig overgebleven. Ten noorden van de oorspronkelijke Tjonger liggen hier en daar rivierduintjes, waarvan de Kiekenberg bij Oudehorne als de fraaiste wordt ervaren. Bij Ketliker Skar ligt de Tjongerdellen, een polder in de vallei waar ooit de hevig slingerende Tjonger gelegen heeft.

Visrechten: Vissen op de Tjonger

  •  
  • Je mag met de vispas vissen op de Tjonger want deze is ingebracht in de landelijke lijst van viswateren.

Sportvisbrigade.nl

Sportvisbrigade.nl wordt gedreven door de simpele overtuiging dat de prachtige hobby vissen bijdraagt aan een betere mentale gezondheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *