Vissen op de Linge

Vissen op de Linge

Zin voor avontuur en op zoek naar een goede visplek? De Linge is de perfecte bestemming voor sportvissers! Met zijn diverse vissoorten en prachtige stroomgebied is de Linge een populair viswater voor vissers in de Betuwe. Pak je vishengel en maak je klaar voor een avontuurlijke dag vissen op de Linge na het lezen van onze tips!

De geschiedenis van de Linge

Bron: Wikipedia

De Linge is een 108 km lange deels kunstmatige rivier die in de Betuwe van Doornenburg tot Gorinchem stroomt. De naam betekent in het Oudnederlands het lange water. De gemeente Lingewaard ontleent haar naam aan de Linge.

Het 53 kilometer lange gedeelte tussen Zoelen en Gorinchem wordt Beneden-Linge genoemd en is van oorsprong een natuurlijke waterloop, die via wat nu de 3,2 kilometer lange Dode Linge heet tot in de 14e eeuw vanuit de Waal bij Tiel werd gevoed. In 1304 werd de Linge echter in Tiel afgedamd, nadat zij twee jaar eerder in Gorinchem waarschijnlijk ernstige wateroverlast had veroorzaakt.

In de Lingebrief van 1456 wordt de geschiedenis van de Linge uitgebreid uit de doeken gedaan. Hiermee was de wateroverlast echter nog niet geweken. Ook na de afdamming van de Linge stond de binnenstad van Gorinchem soms nog blank. Dit probleem is mede opgelost door het graven van het Kanaal van Steenenhoek evenwijdig met de Beneden-Merwede.

Dit kanaal verbindt de Linge vlak voor de binnenstad van Gorinchem met de Merwede, een eind verderop in westelijke richting. De aanleg van de wetering vanaf Doornenburg tot Zoelen, die Boven-Linge wordt genoemd, heeft eveneens bijgedragen aan de waterbeheersing stroomafwaarts. Aanvankelijk werd via de wetering alleen het overtollige water uit de Betuwe afgevoerd, maar toen in de jaren 50 van de 20e eeuw het kanaal werd verbreed en de inlaat vanuit het Pannerdensch Kanaal werd gerealiseerd, was de gecontroleerde aanvoer van water beter te verzorgen.

In 2005 werd een dam en stuw geplaatst op de grens van de inlaat, om verzanding daarvan tegen te gaan. Sindsdien verzorgt het drijvende gemaal daar de wateraanvoer als het natuurlijke verval, door de lage waterstand in het Pannerdensch Kanaal, niet voldoende is. Door deze aanvoer van water werd het gedeelte van de oorspronkelijke rivier tussen Tiel en Zoelen de Dode Linge.

In de vroege middeleeuwen heeft er een verbinding tussen de Linge en de huidige Lek bestaan, de zogenaamde Hagesteinstroom. Die is volledig verzand en niet meer in het landschap te herkennen.

Vroeger ging veel vrachtvervoer naar en van de dorpen over de Linge. De naam ‘loswal’ voor de toenmalige aanlegplaats van de schepen herinnert daaraan.

In januari 1809 brak de Waaldijk beneden Ewijk op twee plaatsen door; in samenhang hiermee begaf twee weken later de NoorderLingedijk het, waarna de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard overstroomden. Er werd nu een door Jan Blanken opgesteld plan uitgevoerd, met als belangrijkste onderdelen: – verzwaring van de Diefdijk en van de Noorder-Lingedijk beneden Asperen; – bouw van keersluizen in de monding van de Linge te Gorinchem; – afdamming van de Linge boven Asperen, met in de betreffende dam een waaiersluis; – aanleg van zestien nieuwe overlaten in de Lingedijken boven Asperen – aanleg van een viertal overlaten bij Dalem, waarvan drie in de Merwededijk en één in de Lengzeldijk; – bouw van een tweede (binnendijkse) Zuider-Lingedijk nabij Asperen. Deze Lingewerken waren in 1818 grotendeels uitgevoerd.

Stuw-/stroomvakken Linge

De inlaat van de Linge uit het Pannerdensch Kanaal bij Doornenburg verloopt gecontroleerd via het drijvende gemaal De Pannerling. Van dit gemaal bestaan twee exemplaren, Pannerling 1 en Pannerling 2, de naam is gevormd uit de namen Pannerden en Linge. Tot aan Zoelen is de Linge een wetering, een gegraven `kunstmatige rivier`, met een lengte van 46,1 km. Het stuk tussen Elst (Gelderland), Zetten en Opheusden is dan ook weinig meer dan een aaneenschakeling van kaarsrechte kanalen.

De parallelle, kilometerslange, vrijwel rechte wegen 1e Weteringsewal (2,6 km), 2e Weteringsewal (3 km) en Weteringsewal (5,6 km) in de gemeente Overbetuwe laten nog altijd zien wat de aard van de waterloop daar is. In Park Lingezegen, tussen Elst en Arnhem-Zuid, wordt de Linge een diervriendelijker karakter gegeven, onder andere door de steile kades te vervangen door glooiende oevers.

De kruising met het Amsterdam-Rijnkanaal is opmerkelijk: hier verdwijnt de rivier onder het kanaal. Tussen Doornenburg en Geldermalsen telt de Linge 13 stuwen, in het overige gedeelte geen. Bij Zoelen komt de rivier samen met de Dode Linge, die ooit het begin vormde van de natuurlijke Linge, als zijtak van de Waal. Vanaf dit punt meandert de Linge, waaraan het natuurlijke karakter van dit gedeelte van de rivier kan worden herkend.

Voorbij Tiel komt het Inundatiekanaal, dat een onderdeel vormt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, in de rivier uit. Een klein stuk stroomafwaarts, nabij Buurmalsen, mondt de Korne in de Linge uit en even verderop, bij Tricht, de Bisschopsgraaf. In Gorinchem bevindt zich vóór de binnenstad de splitsing van de Linge met het Kanaal van Steenenhoek. Hierna loopt de Linge nog 950 meter door de binnenstad tot in de Lingehaven met aan het einde daarvan de Lingesluis, die de oorspronkelijke verbinding vormt met de Beneden-Merwede.

Het stromende water van de Linge wordt tegenwoordig echter via het 9,3 kilometer lange Kanaal van Steenenhoek, wat kort na de splitsing met de Linge het Merwedekanaal kruist, afgevoerd door de normaal openstaande Gorinchemse Kanaalsluis en uiteindelijk verder stroomafwaarts bij Hardinxveld-Giessendam door het Kolffgemaal in de Beneden-Merwede geloosd. Grote delen van de Linge zijn niet bevaarbaar voor gemotoriseerde schepen. 

Karpervissen op de Linge

Er zit een goed bestand aan karper op de Linge. Voor het karpervissen op de Linge is het aan te raden 1-2 dagen voor te voeren en er dan te gaan vissen. Zowel in de nacht als overdag maak je goed kans, mits je je rustig aan de waterkant begeeft. Het slaan met de auto deuren is af te raden, hierdoor verstoor je de vis en gooi je je eigen glazen in.

Kies voor boilies, pellets, tijgernoten of smikkelmix. Heb je veel last van brasem schakel dan over op harde en grote boilies of 2-3 tijgernoten op de hair zodat je de kans op bijvangst verkleint. Grote zeelt zul je altijd kunnen vangen, hier is weinig tegen te doen bij het karpervissen op de Linge.

Roofvissen op de Linge

Voor snoekbaars moet je geluk hebben op de Linge, deze zwemmen er namelijk niet heel veel. 

Baars is goed te vangen nabij de diverse bruggen en stuwen. Vis met kleine shad, creature baits, spinners of crankbaits en je kunt mooie exemplaren vangen.

Voor het struinend vissen op snoek zijn jerkbaits absolute topaasjes, neem bijvoorbeeld de zinkende variant van de 14cm Westin Swim en je zult aanbeten krijgen. Met name het “hangmoment” tussen de diverse tikken van de hengel door is hét moment voor aanbijten.

Ga je liever met de rubberboot trollen op de Linge? Kies dan voor de Rapala Shallow Shad Rap of Savage Gear Pulsetail Trout om mee te trollen. Kies als het water helder is voor een natuurlijke kleur.

Witvissen op de Linge

Witvissen doe je met de vaste stok op 5 meter of 11 meter net achter de talud rand, vis met schraal voer en een dobber van 0,5 – 1,5 gram afhankelijk van de stroming en je maakt goede kans op een leuk dag vol vangsten van voorn tot grote brasem.

Lekker in de zomer met de vaste stok, method feeder of winkle picker aan de Linge is een prachtige visserij. Houdt je materiaal keuze licht en voer niet teveel, de vis is er of is er niet. Heb je in het eerste uur vissen geen beet, pak je spullen dan op en verplaats enkele honderden meters. 

Qua pelletkorf en voerkorf kun je het af met 20gram.

Kies voor schraal en donker voer om de meeste kans te maken op grote brasem en grote zeelt. Afhankelijk van wat je wilt vangen kies je voor maden, maïs of mestpieren.

Vissen op de Linge

Bootvissen op de Linge

Met name de Linge is perfect af te vissen met een rubberboot. Je kunt feilloos meerdere kilometers afvissen met je rubberboot en elektromotor en daardoor erg succesvol zijn.

Lekker zig-zaggend trollend vissen met je kunstaas op laag tempo werkt erg goed. Ook het slow-trollen met de fire-ball is erg effectief, zeker op de heldere stuwvakken van de Linge. Deze snoeken zijn erg dressuur gevoelig en volgen lang het kunstaas. Juist daarom is de boot ideaal, want daardoor krijg je de aanbeet wél, omdat de snoek langer kan volgen dan bij het werpend vissen.

Tips en Tricks voor het vissen op de Linge

De Linge is een ideaal water om lekker een dagje te gaan vissen in de zomer als je op vakantie bent in Utrecht of Gelderland

In het voorjaar, najaar en winter is het een kwestie van de vis zoeken, maak meerdere stekjes en vis deze 1 voor 1 af. Heb je de vis gevonden, blijf dan lekker zitten en beleef een visdag vol actie.

Heb jij nog tips en tricks voor ons om te delen met anderen? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in onze tekst. 

Alvast bedankt namens alle andere vissers. 

vissen in gelderland

Lijst van viswateren - de Linge

 • De Linge vanaf de houten brug –Visrechthebbende: THC-Rivierenland
 • De Linge vanaf de Blauwe kamp tot aan het Amsterdam – Rijnkanaal behalve het stuk tegenover camping De Lingebrug dit in verband met de privacy van de campinggasten. – Visrechthebbende: THC-Rivierenland
 • Linge – Vanaf 300m. beneden spoorbrug in IJzendoorn tot aan het Schut in het Meertense veld. – Visrechthebbende Hengelsport Federatie Midden Nederland – Westervoort
 • LingeVan Hollanderbroeksestraat te Elst (gld) tot spoorlijn Kesteren – Echteld bij de A15.- Visrechthebbende Hengelsport Federatie Midden Nederland – Westervoort
 • Linge – Vanaf de autoweg Arnhem – Nijmegen A325 tot aan de Hollanderbroeksestraat – Visrechthebbende – HSV de Rietvoorn – Elst Gld
 • Linge – vanaf boerderij het Loohof te Gendt tot aan de Karbrug te Huissen-Bemmel
 • Linge – vanaf de inlaat Doornenburg tot aan de brug van de Kerkstraat- Visrechthebbende Hengelsport Federatie Midden Nederland – Westervoort

Bepalingen:

 • Men mag 1 snoek in het bezit te hebben
 • Het is verboden om te vissen vanaf bruggen, stuwen of gemalen en in sluiskolken.
 • Nachtvissen is zonder aanvullende toestemming jaarrond toegestaan.
 • Vissen met meer dan twee hengels is niet toegestaan. Alleen met de door de karpergroep van THC-Rivierenland uitgegeven derde hengelvergunning mag men met drie hengels gericht vissen op karper.
 • Het is verboden uw voertuig te parkeren op het terrein van Boerderij H.J. Bötzel.
 • Het is verboden uw voertuig te parkeren op het vrije terrein en voor het hek aan
  de kant weilanden/bouwlanden van de heer de Bruin.
 • Nachtverblijf is toegestaan in de gemeente Lingewaard (N839 tot park Lingezegen bij Patrouille pad Zuid)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *