Vissen op de Waal

Vissen op de Waal

De Waal is misschien wel de bekendste rivier in Gelderland. Toch heb zeker bij de eerste keer vissen, wat extra informatie nodig. Wij geven je tips, tricks en stekken om succesvol te vissen op de Waal.
Sportvisbrigade Logo
Sportvisbrigade
Auteur

De Waal stroomt door Gelderland richting Zuid-Holland, en is een geliefde locatie voor vissers. Vooral in de zomer zijn er veel fanatieke vissers te vinden. Mits je het goed aanpakt, zul je geen last hebben van elkaar en is er voldoende vis voor iedereen. Er zijn verschillende vistechnieken succesvol en meerdere seizoenen hebben invloed op het vissen op de Waal.

Geschiedenis van de naam Waal

De Waal is een Nederlandse rivier. De naam Waal (door de Romeinen Vacalis of Valis genoemd, later Vahal) is van Germaanse herkomst en is een verwijzing naar de vele meanders die de rivier ooit gehad moet hebben (Oudgermaans: wôh = krom). Tijdens de Romeinse tijd is de Waal vermoedelijk al de belangrijkste afwatering van de Rijn geweest. Na de Sint-Elisabethsvloed, toen de Waal een kortere route naar de zee vond, is de Waal zelfs zo veel water gaan onttrekken aan de Rijn, dat de andere mondingsarmen (Nederrijn en IJssel) ’s zomers soms vrijwel droog stonden en heel moeilijk bevaarbaar werden.

Vissen op de Waal

Deze problemen zijn opgelost door het graven van het Pannerdens Kanaal, waardoor de Nederrijn en IJssel meer water tot hun beschikking kregen. Voor het graven van het Pannerdens Kanaal begon de Waal enkele kilometers verder stroomopwaarts dan tegenwoordig het geval is, nl. net over de tegenwoordige Duitse grens bij de Schenkenschanz. Dit gedeelte wordt tegenwoordig in Nederland aangeduid als Boven-Rijn en is later opnieuw verkort door het graven van het Bijlandsch Kanaal, waarmee een gevaarlijke bocht werd afgesneden (de Oude Waal).

De naam Waal heeft op diens beurt gediend als inspiratiebron voor Nederlandse kolonisten in New York, die een rivier in de Hudsonvallei naar de Waal genoemd hebben (de tegenwoordige Wallkill River).

Bron: Wikipedia

Stroomgebied van de Waal

Ter hoogte van Pannerden splitst de Rijn zich in het Pannerdensch Kanaal, dat 6 km verderop overgaat in de Nederrijn en de Waal. De Waal is veruit de waterrijkste arm van de Rijn in Nederland (65% van de waterafvoer) en ook de voornaamste voor de scheepvaart. De totale lengte van de Waal bedraagt 82 kilometer.

De Waal gaat vanaf de vroegere samenvloeiing met de Maas bij Woudrichem (nu de Afgedamde Maas) over in de Merwede en stroomt vervolgens via verschillende routes naar de Noordzee; het meeste water stroomt via de Nieuwe Merwede in het Hollandsch Diep. Het water tussen de Noord en de Oude Maas, ten zuiden van Ridderkerk, heet eveneens de Waal: dit deel van ca. 9 km lengte is een overblijfsel van een vroegere ligging van deze rivier.

De Waal wordt met de Nederrijn en Amsterdam verbonden door het Amsterdam-Rijnkanaal (bij Tiel) en met de Maas door het Maas-Waalkanaal (bij Nijmegen) en het Kanaal van St. Andries. Op dat laatste punt vloeien de Waal en de Maas op een afstand van 1,9 km langs elkaar heen. De getijden van de Noordzee werken door tot ongeveer Zaltbommel, waar een getijverschil van ongeveer 10 cm meetbaar is. Voor het afsluiten van de zeegaten en riviermondingen in het kader van de Deltawerken was het getijdenverschil op de Waal veel groter dan vandaag de dag. De invloed van de getijden was toen merkbaar tot Nijmegen.

De grootste stad aan de Waal is Nijmegen. Hoewel de stad op de linkeroever ligt, strekt de gemeente zich sinds enige jaren ook uit over de rechteroever, waarmee deze gemeente als enige op beide oevers ligt. De uitbreiding van Nijmegen naar de rechteroever heet de Waalsprong. Bij Nijmegen ontstond in 2015 een nevengeul, de Spiegelwaal, en het eiland Veur-Lent.

Andere mooie plaatsen zijn Tiel, Druten en Zaltbommel. De Waal scheidt de Betuwe op de rechteroever van achtereenvolgens het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal en de Bommelerwaard op de linkeroever.

Karpervissen op de Waal

Ga je een dagje instant vissen op de Waal karpervissen zonder voorkennis? Dan moet je geluk hebben.

Wil je echte Waalkarpers vangen? Maak er dan een projectje van en ga op zoek. Voer 1 á 2 dagen voeren in en krib met waterplanten en interessant diepteverloop en de basis qua stek is goed.

Vis in het voorjaar nog niet te vroeg op de ondieptes want door het vele ijswater wat de Waal dan nog afvoert is de rivier langer koude dan omliggende stilstaande wateren. Omgekeerd geldt ook in het najaar, dan blijft de rivier vaak langer warm dan omliggende wateren. 

Voer en vis met groot en/of hard aas ter voorkoming van onnodige witvis bijvangsten. Je loodgewicht mag 170 gram zwaar zijn en je onderlijn zo’n 30 centimeter. Hierdoor biedt je je aas rustig aan op de bodem zonder dat het overmatig in beweging is. Voer niet rechtstreeks boven op de rig, maar creëer een voerstrook. De scheepvaart heeft invloed op de positie van je aas en voer dus denk niet dat je je stek compact houdt. Voer gewoon ieder uur/twee uur een voerschep bij, zo ligt er altijd iets voer op je stek.

Barbeelvissen op de Waal

Op de Waal wil je barbeel vangen als witvisser. Deze koning van de stroming is een top sportvis om te vangen. Vis met een heavy feeder, schraal voer en veel aas en je gaat ze zeker in de zomermaanden vangen. Aassoorten zoals kaas, maden en soft-hook pellets zijn favoriet. DSK pellets is een échte specialist als het gaat om barbeel aas, kijk dus zeker of er iets voor jou bij zit als je gericht op barbeel wil vissen.

Kies voor ankerkorven tot 100 gram en een onderlijn van ongeveer 1 meter lengte en een diameter van 0,25 honderdste.

Snoekvissen op de Waal

Werp de kribvakken uit met groot kunstaas als je gaat snoeken op de Waal. Vis niet te subtiel als je gericht op snoek wil vissen. Grote jerkbaits, grote swimbaits en/of grote spinnerbaits dat is wat je wil als je vist op een rivier zoals de Waal. 

Niet te subtiel omdat je daarmee alleen maar bijvangst triggert. Je wil vissen met flinke herrieschoppers die goed op te merken zijn voor de snoek in het altijd bewegende stromende water, trek dus écht de aandacht.

Werp kribvakken systematisch af vanaf een boot of vanaf de kant. Met name de kribhoekjes en kribben met waterplanten zijn erg interessant. Vis met stevige gevlochten lijn, reel en onderlijn want de kans op een snoek van 1 meter, 1.10m, 1.20m of misschien…. zit er zeker in!

Feedervissen op de Waal

Kolblei, brasems, grote voorns, kopvoorns, winde en noem ze allemaal maar op. Het is allemaal te vangen in de Waal, een waar “witvis mekka” is dit water.

Ga met je zitkist, heavy feederhengel en voerkorf montage net achter de keerstroom(nering) vissen en je maakt goede kans. Lees hier de beste techniek voor feedervissen op de rivier.

Vis met schraal en licht gezoet voer om de beste kans te hebben op een succesvolle visdag. Neem pieren, maden en maïs mee als aas en dan komt het qua vangen wel goed.

Kijk naar mooie kribben in de buitenbochten, hier trekken de grote groepen witvis vaak langs gedurende het jaar.

Snoekbaarsvissen op de Waal

Snoekbaars vissen op de Waal doe je rond de schemering de diepere stekken van de Waal om goede kans te maken.

Begin met korte worpen om te kijken hoe het zweefmoment van de aas is en of je contact maakt met de bodem. Hierdoor kun je direct scherp vissen en verjaag je geen vissen die mogelijk iets verderop in de stroming liggen.

Kijk naar waterkleur, stroomsnelheid en drijfvuil. Zeker in het geval van drijfvuil kan de rivier helder lijken qua doorzicht, echter is het dan onderwater qua doorzicht dramatischer en zul je dus een aasje moeten kiezen met veel waterverplaatsing, zoals bijvoorbeeld de spikey shad of creature bait. 

Lees voor meer tips ons blog over het riviersnoekbaars vanaf de kant.

Baarsvissen op de Waal

Baarsvissen op de Waal is een populaire en leuke sport voor zowel beginners als gevorderden. De beste tijd om baars te vangen is in de zomer wanneer het water warm is.

Een goede techniek is het gebruik van wormen of kunstaas aan bijvoorbeeld de carolina rig of dropshot-techniek. Kies juiste plekken rondom kribben met veel vegetatie of in de buurt van stroomnaden.

Meervalvissen op de Waal

Het vissen op meerval in de Waal is een populaire sport.

Meervallen hebben een voorkeur voor zachtere bodemsdelen met voldoende schuilgelegenheid in de vorm van diepe gaten, structuren of steile taluds. De meerval voedt zich het meest met vissen, kreeftachtigen en watervogels.

Meerval is het beste vangbaar in de schemering en avond, het zijn avondjagers die zich vaak overdag verschuilen in de diepte of dicht tegen steile taluds. In de schemering jagen ze actief op het open water.

Een goede techniek voor het vangen van meerval is het gebruik van dauwpieren of kunstaas zoals grote spinners, lepels of swimbaits en het kiezen van de juiste plekken zoals diepe gaten of kribben met veel structuur.

Vissen in de Waal

Dieptekaart van de Waal

DeWaal is een rivier met een erg variërende diepte. Een dieptekaart kan helpt je om de juiste plekken te vinden voor succesvol vissen. Zo zijn er bijvoorbeeld diepere gebieden in de buitenbochten van de Waal waar doorgaans grotere en meer vis te vinden is.

De dieptekaart van het Waal vind je op Sonar Chart Viewer en Genesis maps. Zij geven hèt antwoord op de vraag “Wat is de diepte van de Waal? Richt je voornamelijk op de interessante dieptes in de buitenbochten zodat je ook werpend en/of statisch succesvol kan vissen op de Waal.

Vissen op de Waal tips en tricks: Alles wat je moet weten

 • Kies de juiste stek op basis van structuur, oevers met veel vegetatie of interessante dieptes.
 • Houd rekening met de watertemperatuur en waterstand per jaargetijde.
 • Bedenk dat de Maas altijd in beweging is en de stek per minuut veranderd, dus ook je vangstkansen.

Tips voor je visvakantie? Boek een visvakantie in Gelderland of een vakantie in een natuurhuisje in de regio
en ontdek in jouw vakantie het vissen op de Waal.

De beste visstekken op de Waal zijn de stekken die je zelf ontdekt. Het water is zo groot en de stekken zo seizoens afhankelijk dat we niet specifiek één stek als beste aan kunnen wijzen. Voor de meeste vissers zijn de kribben met diepteverschillen, stroomnaden en waterplanten het meest interessant.

Heb jij tips wat betreft vistechnieken specifiek voor het vissen op de Waal? Deel deze dan met ons, en wij nemen ze op in de tekst.

Help andere vissers zodat ook zij plezier beleven met de hengel aan de waterkant.

vissen in gelderland

Visvergunning Waal

Rivier de Waal

Leden van N.H.V. De Voorn hebben toegang tot aan de staat toebehorende gronden op de volgende plaatsen.

 • Vanaf de steenfabriek Staartjeswaard Gemeente Beuningen tot aan de imonding van het Maas & Waalkanaal.
 • Vanaf havenweg Nijmegen (zichtlijn hekwerk slachthuis) tot aan de inrit steenfabriek Erlecom.
 • De overzijde vanaf camping Grote Altena te Oosterhout tot aan de Sprokkelenburg lent (Wijnfort).
 • In de gemeente Nijmegen alleen die visplaatsen die bereikbaar zijn vanaf de openbare weg, dit is dus de Waalkade en de vluchthaven bij de Waalbrug met uitzondering van de aanleg steigers Vanaf de Waalkade is het verboden te vissen.

Regelgeving

 • Maak gebruik van de toegangswegen of paden naar de rivier, ga niet door de weilanden want hier hebben wij geen looprecht.
 • Verboden is het om de auto’s te parkeren zodat anderen er last van hebben en houdt toegangswegen open voor derden.
 • Nachtvissen is toegestaan volgens de visserijwet.
 • Het is verboden te vissen in de Waalhaven te Nijmegen ook vanuit boot of bellyboot.
 • Waalstranden waar een bord is geplaats waar op staat vermeld geen toegang tussen 22.30 en 06.00 vallen onder artikel 461 Wetboek van Strafrecht, dit betekend geen toegang voor onbevoegden. Met een geldige Vispas van N.H.V. De Voorn ben je dus bevoegd om tussen deze tijden te vissen op deze waalstranden.
 • Snoek moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet
 • Vis met kunstaas op roofvis
 • Vis met de feederhengel op witvis
 • Vis met vastlood statisch op karper
 • Vis met dauwpieren op meerval

Kies je materiaal niet te licht, en neem reservematerialen mee.

Gebruik maden als je alles wilt kunnen vangen! Vis voor specifieke vissoorten met;

 • Barbeel – Kaas
 • Brasem – Maïs
 • Karper – 24mm boilies
 • Voorn – Maden
 • Snoek – Spinnerbaits
 • Snoekbaars – 8cm shads
 • Baars – Creature baits
 • Meerval – Dauwpieren
 • Roofblei – ASP Spinners

Sportvisbrigade.nl

Sportvisbrigade.nl wordt gedreven door de simpele overtuiging dat de prachtige hobby vissen bijdraagt aan een betere mentale gezondheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *