Vissen op het Eemskanaal

Vissen op het Eemskanaal

Het Eemskanaal is een kanaal dat landelijke bekendheid heeft vanwege de ligging. Toch heb zeker bij de eerste keer vissen, wat extra informatie nodig. Wij geven je tips, tricks en stekken om succesvol te vissen op het Eemskanaal. Pak je vishengel en maak je klaar voor een avontuurlijke dag vissen op het Eemskanaal na het lezen van onze tips!

De geschiedenis van het Eemskanaal

Bron: Wikipedia

Het Eemskanaal verbindt de stad Groningen (het Verbindingskanaal / Oosterhaven, Winschoterdiep en Van Starkenborghkanaal) met Delfzijl (de Eems). Het kanaal is aangelegd tussen 1866 en 1876 en is in 1953 verbreed.

Het kanaal is 26,5 km lang en 60 meter breed en is een belangrijke scheepvaartverbinding en is tegelijk de belangrijkste waterafvoer van het noordoosten van Drenthe en het gebied rond Hoogezand en Sappemeer, waar zich veel scheepsbouw bevindt. 

In het eerste decennium van de 19e eeuw begon de afwatering in Drenthe en Groningen zorgen te baren. Het afgraven van de veengebieden deed de afwatering sterk toenemen. Al dit water moest via Groningen en het Reitdiep naar de Lauwerszee stromen. Deze afwatering liep niet goed vanwege de relatief hoge ebstanden en dit probleem werd verergerd bij een aanhoudende westenwind.

Men kwam met het plan de afwatering te verleggen naar de Dollard. Er lagen al plannen voor een kanaal voor de scheepvaart tussen de provinciale hoofdstad en Delfzijl en dit kon tegelijk voor de afwatering dienstdoen. In 1877 kwam het Groot Scheepvaart Kanaal gereed (later hernoemd tot Eemskanaal). Bij Delfzijl zijn een spui- en schutsluis aangelegd. Het kanaal voldeed zeer goed als afwateringskanaal, door de stroming werd het kanaal breder en bleef goed op diepte. Voor de scheepvaart was dit op zijn minst hinderlijk; de hoeveelheid af te voeren water was groot en bij het spuien kon de stroomsnelheid een top van 1 meter/seconde bereiken waardoor scheepvaartverkeer eigenlijk onmogelijk was. Het Damsterdiep verloor na de opening van het Eemskanaal haar rol als scheepvaartweg.

In 1953 werden de plannen voor verbeteringen aan het Eemskanaal goedgekeurd. Het kanaal kreeg een bodembreedte van 24 meter, dit was in de oude situatie tussen de 12 en 16 meter. Verder werd het kanaal verdiept naar 5,2 meter bij Groningen en, in verband met de afwatering, tot 5,8 meter bij Delfzijl. Het kanaal is verbreed naar maximaal 60 meter bij Delfzijl. Deze werkzaamheden en de bouw van drie nieuwe bruggen en een zeesluis bij Farmsum vergden een investering van 35 miljoen gulden. Op 27 juni 1967, na een bouwperiode van 13 jaar, werd het vernieuwde Eemskanaal officieel geopend.

Vissen op het Eemskanaal

Karpervissen op het Eemskanaal

Het Eemskanaal is fantastisch voor karpervissers, de rijke historie van dit water geeft het vissen veel charme mee. De karpervissers moeten wel even zoeken en voorwerk doen voor goede stekken, eenmaal gevonden is er echt een visje te vangen.

In de zomers trekken de karpers naar de ondiepere delen van het kanaal om af te paaien. In de winter kun je ze beter zoeken op de diepere delen van het kanaal. 

Als je een nacht gaat vissen op het Eemskanaal, wacht dan met “zwaarder” voeren tot de laatste boot langsvaart. Check hiervoor even de sluistijden en apps zoals Marine traffic of Shipfinder. Nadat de laatste boot langs is gekomen kun je meer voer brengen omdat dit langer blijft liggen. Zodoende heb je goede kansen in de nacht en is het vangen van één karper per nacht zeker mogelijk.

Roofvissen op het Eemskanaal

Snoekbaarsvissen op het Eemskanaal is met name goed te rond de schemering. Vis met een dood visje aan een sleepje in de buurt van bruggen of diepere stekken en je maakt veel kans tijdens het kantvissen op snoekbaars.

Snoek vang je het beste door trollend te vissen langs de taluds van de vaargeul, zowel het trollen met de fireball alsook het trollen met kunstaas is erg effectief. 

Baarsvissen op het Eemskanaal is goed zoeken, de meeste kans maak je rond de taluds van de insteekhavens of zwaaikommen. Hier profiteert de baars van de kleine aasvissen die zich hier vaak ophouden. Vis traag met kleine shads of creature baits en gebruik een ultra light hengel want de aanbeten zijn vaak voorzichtig.

Witvissen op het Eemskanaal

Witvissen doe je met de vaste stok op 11 meter net achter de talud rand, vis met schraal voer en een dobber van 0,5 – 2,5 gram afhankelijk van de stroming en je maakt goede kans op een leuk dag vol vangsten van voorn tot grote brasem.

Feedervissen op het Eemskanaal kan het beste met de korf strak tegen de overkant of tegen het talud aan van de overkant. Door te vissen met pelletvoer of schraalvoer en mini-boilies of pieren maak je goede kans op grote brasem. Wil je liever voorns, kolblei en kleinere witvis vangen kies dan voor het vissen met maden.

Bootvissen op het Eemskanaal

Dit is de meest effectieve manier van roofvissen op het Eemskanaal, met de boot! Alle stekken worden daardoor bereikbaar en waar je een aanbeet krijgt kun je nauwkeurig uitvissen. Let wel goed op tijdens het vissen want je bent te gast en de commerciële scheepvaart gaat gewoon door. 

Leg jezelf vast in een insteekhaven om nauwkeurig stekken uit te werpen op baars, vis de diepe stekken uit op snoekbaars of ga lekker trollend op zoek naar snoek. 

Een goede trailerhelling Eemskanaal is lastig te vinden, dus ook het vissen met eigen rubberboot is ideaal op dit water.

Tips en Tricks voor het vissen op het Eemskanaal

Het Eemskanaal is een ideaal water om lekker een dagje te gaan vissen in de zomer als tijdens je visvakantie in Groningen. Let op, kijk in de zomer uit met zwemmen in het Eemskanaal, de scheepvaart gaat gewoon door.

In het voorjaar, najaar en winter is het een kwestie van de vis zoeken, maak meerdere stekjes en vis deze 1 voor 1 af. Heb je de vis gevonden, blijf dan lekker zitten en beleef een visdag vol actie.

Heb jij nog tips en tricks voor ons om te delen met anderen? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in onze tekst. 

Alvast bedankt namens alle andere vissers. 

vissen in groningen

Lijst van viswateren - Eemskanaal

Sportvisserij Groningen Drenthe – Tynaarlo:

  • Het is verboden meer dan één snoek in bezit te hebben (In sommige wateren en in alle vijvers mag helemaal geen vis worden meegenomen, lees daarom alle voorwaarden bij het betreffende water).
  • Gevangen snoekbaars groter dan 70cm, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
  • Snoekbaars gevangen in maart, moet onmiddellijk na vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet.
  • Het is verboden te vissen in sluiskolken. Daarnaast is het verboden te vissen binnen een afstand van 50 meter van VISpassages en andere vismigratievoorzieningen.
  • Het is niet toegestaan zich met gemotoriseerde voertuigen op schouwpaden te bevinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *