Vissen in Maastricht

Vissen in Maastricht

Maastricht centrum en omgeving hebben veel vismogelijkheden. Het centrum van Maastricht is natuurlijk bekend van de Maas, er zijn nog tal van andere wateren die ook interessant zijn om te vissen in Maastricht. Met name het Julianakanaal, de Pietersplas, het grindgat Oost-Maarland en de vijvers in de woonwijken zijn erg interessant in de gemeente Maastricht. 

Of je nu in het stadscentrum of in de natuur wilt vissen in Maastricht, de gemeente heeft voor iedere visser zat mogelijkheden. Als je succesvol wilt vissen in Maastricht, is het belangrijk om je voor te bereiden en te weten wat je doet. Wij geven je enkele tip zodat iedereen vangstrijke dagen kan beleven aan de waterkant.

Karpervissen in Maastricht

De Geusselt visvijver is een ideale vijver om een vergunning voor te halen en lekker een dagje te gaan karpervissen in Maastricht. Vis met boilies of tijgernoten en voer met hennep, dan komt het wel goed.

Houdt je meer van een uitdaging en heb je enkele dagen de tijd? Voer dan enkele dagen voor op de hoofdstroom of één van de grindgaten en ga nachtvissen op de Maas. Voer met grote boilies en/of tijgernoten zodat je minder last hebt van witvis. Check wel even de visrechten voordat je gaat nachtvissen, het is niet overal binnen de gemeente toegestaan om je tent op te zetten.

Roofvissen in Maastricht

Snoekbaars vissen op de Maas is erg populair. Kijk op Genesis maps voor diepere gaten en mooie taluds en dan komt het met vangen wel goed. Kijk goed naar het doorzicht van het water en stem daar je kunstaas keuze op af. Helder = natuurlijke kleuren, troebel = felle kleuren.

Voor het baars vissen in Maastricht ga je aan de slag met finesse technieken en creature baits op de maasplassen. Vis de stekken goed uit en je maakt goede kans op grote baars. Snoeken is zoeken rondom Maastricht, jerkbaits zijn qua kunstaas onze favoriet! Zowel voor de Maas alsook voor de vijvers en kanalen.

Witvissen in Maastricht

Ga op pad met de methodfeeder vissen in Maastricht, kies een visvijver uit en je kunt grote brasems en voorns vangen. De visstand is goed te noemen in de Maastrichtse wateren, dus een pelletvoer en mini-boilies/maden leveren je een leuke dag vissen op. 

Ben je geoefend visser en wil je een uitdaging, vis dan met de feederhengel en langere onderlijnen op de hoofdstroom van de Maas. Verzwaar je korven, verzwaar je voer met leem en vis met onderlijnen van 1.00 meter en je kunt héél veel witvissoorten verwachten. Zelfs de koning van de stroming, barbeel

Forelvissen in Maastricht

Forelvissen in Maastricht doe je bij de visvijvers in de buurt, de Geulhof. Op slechts enkele kilometers afstand is het fantastisch vissen!

Het forelvissen in fantastisch bij deze kwekerij, voor de recreant én voor de professional er worden zelfs regelmatig zalm- en goudforellen uitgezet!

Ben je op visvakantie in Limburg en wil je een leuke dagje vissen in Limburg zonder vergunning met vrienden, familie of buren? Ga dan zeker hierheen om lekker te vissen. Neem je vangst mee naar huis en maak deze lekker zelf klaar. Zo is forelvissen is leuk, gezond en lekker. Heb je een lekker vis recept nodig? Ook die lees je hier.

Steurvissen in Maastricht

Help ons aan de dichtsbijzijnde stek voor het steurvissen! Volgens onze informatie is de Blauwmolen in België één van de dichtsbijzijnde stekken.

Weet jij een betere avonturenvijver, dichter bij Maastricht? Tip ons in de reacties en dan werken wij onze informatie bij! Alvast bedankt voor het meedenken.

Visboot huren in Maastricht

Kijk eens bij Maastricht sloep als jij een boot wil huren om vanaf te vissen. Het zijn luxe boten voor dagjes uit, maar bieden ook genoeg kans om lekker vanaf te vissen in Maastricht.

Ontdek het vissen op de Maas of één van haar grindplassen. Het vissen met en vanaf de boot is met name voor de roofvissers erg interessant! Gebruik de Sonar Chart app en je hebt geen dieptemeter nodig.

De beste visstekken van Maastricht: Alles wat je moet weten

De beste visstekken zijn de stekken die je zelf ontdekt. Er is volop viswater in Maastricht en er is niet specifiek één stek als beste aan te wijzen. Voor de roofvissers is het fantastisch om in de Maas te vissen, voor de serieuze karpervissers zijn het de grindgaten aan de Maas, zoals de Maasplassen, die een super mooie uitdaging zijn.

Heb jij tips wat betreft wateren en vistechnieken specifiek voor Maastricht? Deel deze dan met ons, en wij nemen ze op in de tekst.

Help andere vissers zodat ook zij plezier beleven met de hengel aan de waterkant.

Nieuw 728x90

Lijst van Viswateren Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht – Maas en het Bassin

 • Nachtvissen tussen zonsondergang en zonsopgang niet toegestaan.
 • Gevangen vis dient direct levend in het water teruggezet te worden.
 • Leefnet of ander bewaarmiddel verboden.
 • Maximaal 10 levende of dode aasvissen in bezit hebben is toegestaan, mits aantoonbaar niet gevangen in VVM water.

Grote regionale wateren:

Rivier de Maas

Voor alle Maasdelen geldt:

Het is verboden te vissen:
a. in een bij een stuw aangebrachte vispassage;
b. binnen een straal van 25 m voor de bovenmond van een bij een stuw aangebrachte vispassage;
c. binnen een afstand van 75 m stroomafwaarts van een stuw.

 • Vis- en looprecht voor zover ter plaatse niet anders is aangegeven. Toestemming tot het betreden van de aan de rivier de Maas grenzende percelen, die eigendom zijn van de Staat der Nederlanden, uitsluitend voor zover voor de uitoefening van de hengelsport noodzakelijk. De percelen liggen tussen kmp. 22.550 (uitmonding Geul in de Grensmaas) en kmp. 147.000 (stuwsluis te Sambeek). De uitzonderingen hierop staan bij de Maasdelen apart gemeld. Het is verboden die gedeelten te betreden waar werkzaamheden in uitvoering zijn.
 • Er mag ’s nachts niet worden gevist vanaf oeverdelen van natuurgebieden waar betreding middels verbodsborden na zonsondergang is verboden.

1a. Maas

visrechthebbenden: Sportvisserij Limburg, HSV Gemeente Venlo HSV het Alvertje -Oostrum, HSV de Roerdomp – Venray en HSV de Voorn – Afferden
vanaf de oude veer Kooy/Well (kmp. 132.200) tot aan de aantakking van de Maasarm te Heijen (kmp. 146.600)

Met uitzondering van:

 • Maas linkeroever vanaf de veerpont Vierlingsbeek/Bergen tot de veerpont Afferden/Sambeek.
 • De loswal te Maashees en de sluis en stuw te Sambeek vanaf 550 meter stroomopwaarts van de stuw tot 400 meter stroomafwaarts van de stuw.

Derde hengel geldt niet voor de rechter (oostelijke) oever van de Maas vanaf de stuw te Sambeek tot het veer Bergen – Vierlingsbeek Het is verboden te vissen vanaf de veerstoepen bij de veer Afferden -Sambeek en de daar gelegen parkeerplaats/opslag aan de rechter (oostelijke) oever.

1b. Maas

visrechthebbenden: Sportvisserij Limburg en HSV De Brasem Arcen volle breedte vanaf de monding van de Lingsforterbeek te Arcen
(kmp. 120.150) tot de oude veer te Kooy/Well (kmp. 132.200)

Met uitzondering van:

 • De oever bij Molenberg 5 te Broekhuizen.

1c. Maas

volle breedte vanaf kasteel Het Gebroken Slot (kmp. 112.600) tot de monding van de Lingsforterbeek te Arcen (kmp.120.150).
Het is verboden te vissen in maastricht vanaf de oever achter de woningen aan de Grubben- hove en de Venloseweg boven kasteel Het Gebroken Slot te Grubbenvorst.

1d.Maas

volle breedte vanaf de Schelkensbeek ten noorden van Reuver (kmp. 97.500) tot kasteel Het Gebroken Slot te Arcen (kmp. 112.600)

1e.Maas

visrechthebbenden: Sportvisserij Limburg en HSV De Ruisvoorn – Kessel. Volle breedte vanaf de Loswalweg te Beesel (kmp. 92.300) tot de uitmonding van de Schelkensbeek ten noorden van Reuver (kmp. 97.500)

1f. Maas

visrechthebbenden: Sportvisserij Limburg en HSV De Rietvoorn Ool-Herten vanaf de Belgische grens ter hoogte van de monding van de Huyskens plas te Stevensweert (grenspaal 126) tot 400 meter stroomafwaarts van de spoorbrug te Roermond. (kmp. 85.050)

Met uitzondering van:

 • De eilanden en kunstwerken tussen de sluizen en stuwen te Linne (kmp. 68.000) en Roermond (kmp. 81.000), de nieuwe Maasvakken boven en beneden het stuw- en sluiscomplex te Roermond en de toeleidingskanalen.

Bijzondere bepalingen:

 • Wedstrijdvergunningen voor de Maas te Ool-Herten (tussen kmp. 71.500 en kmp. 78.000) zijn aan te vragen bij: HSV De Rietvoorn, Achter De Hoven 51, 6049 KN, Herten.

Algemene regels visvergunning Maastricht HSV-VVM

 • Op wateren van HSV-VVM geldt 100% catch & release/no kill, dus alle vis dient direct en onbeschadigd te worden terug gezet in hetzelfde water.
 • Gebruik van leefnet, bewaarzak of ander bewaarmiddel voor vis is verboden.
 • Landelijke derde hengelvergunning is niet geldig (m.u.v. de Grensmaas stroomafwaarts stuw Borgharen), VVM heeft een aparte derde ‘hengelvergunning’.
 • Let goed op de specifieke (nachtvis)bepalingen op de kaartjes en visplanner.
  Voor de gele zone is een aparte ‘nachtvisvergunning’ nodig.
  Landelijke nachtvissticker is niet geldig op VVM water, m.u.v. de Grensmaas stroomafwaarts stuw Borgharen.
  Schuilmiddel om te nachtvissen is groen, bruin of camouflagekleur.
  Nachtvissen vanuit een boot op de Maas en het Grindgat Oost-Maarland hele jaar toegestaan.
  Grindgat Oost-Maarland, minimale afstand van de boot tot de oever moet 25 meter bedragen.           
 • Het is toegestaan om 10 dode aasvissen voor handen te hebben mits aantoonbaar niet gevangen in VVM water.
 • De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren en aanvullingen en de visplanner, aangevuld met het reglement van VVM.
 • De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen.
 • Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van VISwateren en vergunningen direct ter inzage af te geven aan controleurs van de hengelsportvereniging en/of federatie, de politie of andere opsporingsambtenaren.
 • Viswedstrijden zijn enkel toegestaan na schriftelijk verkregen toestemming van VVM.
 • U wordt geacht zodanig te vissen dat u andere vissers niet hindert en meer dan 1 visplek in beslag neemt. We verwachten goed vissersmanschap van u.
 • Open vuur en barbecue niet toegestaan.
 • Zorg voor een afvalvrije visplek.
 • Houdt rekening met mens, dier en omgeving.

Indien men één van deze punten van het reglement overtreedt, wordt men geacht zonder vergunning te vissen (art 21 Visserijwet). Bij geconstateerde overtreding(en) kan de (jeugd) Vispas door verenigingscontroleurs en opsporingsambtenaren worden ingenomen.

De vispas en alle andere vergunningen en documenten blijven altijd eigendom van VVM. 

Vissen in Limburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *