Vissen op de Maas

Vissen op de Maas

De Maas is misschien wel de bekendste van alle rivieren in Nederland. Toch heb zeker bij de eerste keer vissen, wat extra informatie nodig. Wij geven je tips, tricks en stekken om succesvol te vissen op de Maas.
Sportvisbrigade Logo
Sportvisbrigade
Auteur

De Maas stroomt door Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en is een populaire plek om te vissen. Vooral in de zomer kun je hier veel fanatieke vissers vinden. Als je het goed aanpakt, heb je geen last van elkaar en is er genoeg vis voor iedereen. Er zijn veel verschillende vistechnieken en seizoenen die van invloed zijn op het vissen op de Maas.

Geschiedenis van de naam Maas

De naam Maas is afgeleid van het Middelnederlandse Mase. Er kan worden aangenomen dat deze naam voortkomt uit het Oudnederlandse *Masa, dat niet in teksten is aangetroffen, en dat deze naam uit de Oergermaanse vorm *Masō is ontstaan. Deze naam is zeer waarschijnlijk vroeg uit het Keltisch ontleend, waar de rivier oorspronkelijk waarschijnlijk *Mosā heette.

Vissen op de Maas

Stroomgebied van de Maas

Maastricht is de grootste Limburgse stad aan de Maas. De huidige stad ligt op beide oevers, maar de oude stadskern bevond zich op de linkeroever, terwijl op de rechteroever de afzonderlijke voorstad Wyck was gelegen. Na Maastricht is Venlo de grootste stad aan de Maas, gelegen op de oostelijke oever, in grootte gevolgd door Roermond.

Tussen Maaseik en Roermond is het geen Grensmaas meer en spreekt men van de Grindmaas. De Maas heeft bij het meanderen en bij overstromingen veel grind afgezet, die een grootschalige ontginning op gang heeft gebracht. De duidelijke gevolgen daarvan zijn de uitgestrekte Maasplassen, die Midden-Limburg hebben veranderd in een uitgestrekt watersportgebied.

Voorbij Maaseik is de Maas weer bevaarbaar. Bij Maasbracht mondt het Julianakanaal weer uit in de Maas; het stroomt daar verder door de Maas en het Lateraalkanaal dat de grote meander tussen Heel en Buggenum afsnijdt. Toch is vanaf hier ook de Maas zelf gekanaliseerd.

Het Maastraject volgt vervolgens min of meer de grens met Duitsland, die de rivier tot op enkele kilometers nadert. Hier ligt Venlo. De meest oostelijke Maasbocht ligt bij het plaatsje Arcen. Vanaf Geijsteren gaat de Maas de grens met Noord-Brabant vormen. Bij Boxmeer worden nog twee bochten van de Maas rechtgetrokken; daarna maakt ze een zeer ruime bocht naar links richting het westen. Vanaf Mook ligt niet Limburg, maar Gelderland op de rechteroever.

Via het Maas-Waalkanaal kan de Waal bij Nijmegen bereikt worden. Eerder stonden deze rivieren in verbinding met elkaar bij het gehucht Sint Andries (Heerewaarden), maar beide rivieren zijn van elkaar gescheiden door de Heerewaardense Afsluitdijk. Als verbinding is het Kanaal van Sint Andries gegraven. Dit kanaal is voorzien van een schutsluis. Op ‘s-Hertogenbosch na liggen er geen grotere steden, wel een aantal oude vestingstadjes: Grave, Ravenstein, Megen en Heusden. De Maasstroom gaat dan in westelijke richting via de Bergsche Maas en de Amer naar het Hollandsch Diep, een voormalige zeearm. Tussen de Maas en de Afgedamde Maas ligt het Heusdens Kanaal.v

Karpervissen op de Maas

Ga je een dagje instant vissen op de Maas karpervissen zonder voorkennis? Dan moet je geluk hebben.

Wil je echte Maaskarpers vangen? Maak er dan een projectje van en ga op zoek. Voer 1 á 2 dagen voeren in en krib met waterplanten en interessant diepteverloop en de basis qua stek is goed.

Vis in het voorjaar nog niet te vroeg op de ondieptes want door het vele ijswater wat de Maas dan nog afvoert is de rivier langer koude dan omliggende stilstaande wateren. Omgekeerd geldt ook in het najaar, dan blijft de rivier vaak langer warm dan omliggende wateren. 

Voer en vis met groot en/of hard aas ter voorkoming van onnodige witvis bijvangsten. Je loodgewicht mag 170 gram zwaar zijn en je onderlijn zo’n 30 centimeter. Hierdoor biedt je je aas rustig aan op de bodem zonder dat het overmatig in beweging is. Voer niet rechtstreeks boven op de rig, maar creëer een voerstrook. De scheepvaart heeft invloed op de positie van je aas en voer dus denk niet dat je je stek compact houdt. Voer gewoon ieder uur/twee uur een voerschep bij, zo ligt er altijd iets voer op je stek.

Barbeelvissen op de Maas

Op de Maas wil je barbeel vangen als witvisser. Deze koning van de stroming is een top sportvis om te vangen. Vis met een heavy feeder, schraal voer en veel aas en je gaat ze zeker in de zomermaanden vangen. Aassoorten zoals kaas, maden en soft-hook pellets zijn favoriet. DSK pellets is een échte specialist als het gaat om barbeel aas, kijk dus zeker of er iets voor jou bij zit als je gericht op barbeel wil vissen.

Kies voor ankerkorven tot 100 gram en een onderlijn van ongeveer 1 meter lengte en een diameter van 0,25 honderdste.

Snoekvissen op de Maas

Werp de kribvakken uit met groot kunstaas als je gaat snoeken op de Maas. Vis niet te subtiel als je gericht op snoek wil vissen. Grote jerkbaits, grote swimbaits en/of grote spinnerbaits dat is wat je wil als je vist op een rivier zoals de Maas. 

Niet te subtiel omdat je daarmee alleen maar bijvangst triggert. Je wil vissen met flinke herrieschoppers die goed op te merken zijn voor de snoek in het altijd bewegende stromende water, trek dus écht de aandacht.

Werp kribvakken systematisch af vanaf een boot of vanaf de kant. Met name de kribhoekjes en kribben met waterplanten zijn erg interessant. Vis met stevige gevlochten lijn, reel en onderlijn want de kans op een snoek van 1 meter, 1.10m, 1.20m of misschien…. zit er zeker in!

Feedervissen op de Maas

Kolblei, brasems, grote voorns, kopvoorns, winde en noem ze allemaal maar op. Het is allemaal te vangen in de Maas, een waar “witvis mekka” is dit water.

Ga met je zitkist, heavy feederhengel en voerkorf montage net achter de keerstroom(nering) vissen en je maakt goede kans. Lees hier de beste techniek voor feedervissen op de rivier.

Vis met schraal en licht gezoet voer om de beste kans te hebben op een succesvolle visdag. Neem pieren, maden en maïs mee als aas en dan komt het qua vangen wel goed.

Kijk naar mooie kribben in de buitenbochten, hier trekken de grote groepen witvis vaak langs gedurende het jaar.

Snoekbaarsvissen op de Maas

Snoekbaars vissen op de Maas doe je rond de schemering de diepere stekken van de Maas om goede kans te maken.

Begin met korte worpen om te kijken hoe het zweefmoment van de aas is en of je contact maakt met de bodem. Hierdoor kun je direct scherp vissen en verjaag je geen vissen die mogelijk iets verderop in de stroming liggen.

Kijk naar waterkleur, stroomsnelheid en drijfvuil. Zeker in het geval van drijfvuil kan de rivier helder lijken qua doorzicht, echter is het dan onderwater qua doorzicht dramatischer en zul je dus een aasje moeten kiezen met veel waterverplaatsing, zoals bijvoorbeeld de spikey shad of creature bait. 

Lees voor meer tips ons blog over het riviersnoekbaars vanaf de kant.

Baarsvissen op de Maas

Baarsvissen op de Maas is een populaire en leuke sport voor zowel beginners als gevorderden. De beste tijd om baars te vangen is in de zomer wanneer het water warm is.

Een goede techniek is het gebruik van wormen of kunstaas aan bijvoorbeeld de carolina rig of dropshot-techniek. Kies juiste plekken rondom kribben met veel vegetatie of in de buurt van stroomnaden.

Meervalvissen op de Maas

Het vissen op meerval in de Maas is een populaire sport.

Meervallen hebben een voorkeur voor zachtere bodemsdelen met voldoende schuilgelegenheid in de vorm van diepe gaten, structuren of steile taluds. De meerval voedt zich het meest met vissen, kreeftachtigen en watervogels.

Meerval is het beste vangbaar in de schemering en avond, het zijn avondjagers die zich vaak overdag verschuilen in de diepte of dicht tegen steile taluds. In de schemering jagen ze actief op het open water.

Een goede techniek voor het vangen van meerval is het gebruik van dauwpieren of kunstaas zoals grote spinners, lepels of swimbaits en het kiezen van de juiste plekken zoals diepe gaten of kribben met veel structuur.

Vissen in de Maas

Dieptekaart van de Maas

De Maas is een rivier met een erg variërende diepte.  Een dieptekaart kan helpt je om de juiste plekken te vinden voor succesvol vissen. Zo zijn er bijvoorbeeld diepere gebieden in de buitenbochten van de Maas waar doorgaans grotere en meer vis te vinden is.

De dieptekaart van het Maas vind je op Sonar Chart Viewer en Genesis maps. Zij geven hèt antwoord op de vraag “Wat is de diepte van de Maas? Richt je voornamelijk op de interessante dieptes in de buitenbochten zodat je ook werpend en/of statisch succesvol kan vissen op de Maas.

Vissen op de Maas tips en tricks: Alles wat je moet weten

 • Kies de juiste stek op basis van structuur, oevers met veel vegetatie of interessante dieptes.
 • Houd rekening met de watertemperatuur en waterstand per jaargetijde.
 • Bedenk dat de Maas altijd in beweging is en de stek per minuut veranderd, dus ook je vangstkansen.

Tips voor je visvakantie? Boek een visvakantie in Limburg of een vakantie in een natuurhuisje in de regio
en ontdek in jouw vakantie het vissen op de Maas.

De beste visstekken op de Maas zijn de stekken die je zelf ontdekt. Het water is zo groot en de stekken zo seizoens afhankelijk dat we niet specifiek één stek als beste aan kunnen wijzen. Voor de meeste vissers zijn de kribben met diepteverschillen, stroomnaden en waterplanten het meest interessant.

Heb jij tips wat betreft vistechnieken specifiek voor het vissen op de Maas? Deel deze dan met ons, en wij nemen ze op in de tekst.

Help andere vissers zodat ook zij plezier beleven met de hengel aan de waterkant.

Vissen in Limburg

Visvergunning Maas

Rivier de Maas

Voor alle Maasdelen geldt:

Het is verboden te vissen:
a. in een bij een stuw aangebrachte vispassage;
b. binnen een straal van 25 m voor de bovenmond van een bij een stuw aangebrachte vispassage;
c. binnen een afstand van 75 m stroomafwaarts van een stuw.

 • Vis- en looprecht voor zover ter plaatse niet anders is aangegeven. Toestemming tot het betreden van de aan de rivier de Maas grenzende percelen, die eigendom zijn van de Staat der Nederlanden, uitsluitend voor zover voor de uitoefening van de hengelsport noodzakelijk. De percelen liggen tussen kmp. 22.550 (uitmonding Geul in de Grensmaas) en kmp. 147.000 (stuwsluis te Sambeek). De uitzonderingen hierop staan bij de Maasdelen apart gemeld. Het is verboden die gedeelten te betreden waar werkzaamheden in uitvoering zijn.
 • Er mag ’s nachts niet worden gevist vanaf oeverdelen van natuurgebieden waar betreding middels verbodsborden na zonsondergang is verboden.

1a. Maas

visrechthebbenden: Sportvisserij Limburg, HSV Gemeente Venlo HSV het Alvertje -Oostrum, HSV de Roerdomp – Venray en HSV de Voorn – Afferden
vanaf de oude veer Kooy/Well (kmp. 132.200) tot aan de aantakking van de Maasarm te Heijen (kmp. 146.600)

Met uitzondering van:

 • Maas linkeroever vanaf de veerpont Vierlingsbeek/Bergen tot de veerpont Afferden/Sambeek.
 • De loswal te Maashees en de sluis en stuw te Sambeek vanaf 550 meter stroomopwaarts van de stuw tot 400 meter stroomafwaarts van de stuw.

Derde hengel geldt niet voor de rechter (oostelijke) oever van de Maas vanaf de stuw te Sambeek tot het veer Bergen – Vierlingsbeek Het is verboden te vissen vanaf de veerstoepen bij de veer Afferden -Sambeek en de daar gelegen parkeerplaats/opslag aan de rechter (oostelijke) oever.

1b. Maas

visrechthebbenden: Sportvisserij Limburg en HSV De Brasem Arcen volle breedte vanaf de monding van de Lingsforterbeek te Arcen
(kmp. 120.150) tot de oude veer te Kooy/Well (kmp. 132.200)

Met uitzondering van:

 • De oever bij Molenberg 5 te Broekhuizen.

1c. Maas

volle breedte vanaf kasteel Het Gebroken Slot (kmp. 112.600) tot de monding van de Lingsforterbeek te Arcen (kmp.120.150).
Het is verboden te vissen in maastricht vanaf de oever achter de woningen aan de Grubben- hove en de Venloseweg boven kasteel Het Gebroken Slot te Grubbenvorst.

1d.Maas

volle breedte vanaf de Schelkensbeek ten noorden van Reuver (kmp. 97.500) tot kasteel Het Gebroken Slot te Arcen (kmp. 112.600)

1e.Maas

visrechthebbenden: Sportvisserij Limburg en HSV De Ruisvoorn – Kessel. Volle breedte vanaf de Loswalweg te Beesel (kmp. 92.300) tot de uitmonding van de Schelkensbeek ten noorden van Reuver (kmp. 97.500)

1f. Maas

visrechthebbenden: Sportvisserij Limburg en HSV De Rietvoorn Ool-Herten vanaf de Belgische grens ter hoogte van de monding van de Huyskens plas te Stevensweert (grenspaal 126) tot 400 meter stroomafwaarts van de spoorbrug te Roermond. (kmp. 85.050)

Met uitzondering van:

 • De eilanden en kunstwerken tussen de sluizen en stuwen te Linne (kmp. 68.000) en Roermond (kmp. 81.000), de nieuwe Maasvakken boven en beneden het stuw- en sluiscomplex te Roermond en de toeleidingskanalen.

Bijzondere bepalingen:

 • Wedstrijdvergunningen voor de Maas te Ool-Herten (tussen kmp. 71.500 en kmp. 78.000) zijn aan te vragen bij: HSV De Rietvoorn, Achter De Hoven 51, 6049 KN, Herten.
 

Algemene regels visvergunning Maastricht HSV-VVM

 • Op wateren van HSV-VVM geldt 100% catch & release/no kill, dus alle vis dient direct en onbeschadigd te worden terug gezet in hetzelfde water.
 • Gebruik van leefnet, bewaarzak of ander bewaarmiddel voor vis is verboden.
 • Landelijke derde hengelvergunning is niet geldig (m.u.v. de Grensmaas stroomafwaarts stuw Borgharen), VVM heeft een aparte derde ‘hengelvergunning’.
 • Let goed op de specifieke (nachtvis)bepalingen op de kaartjes en visplanner.
  • Voor de gele zone is een aparte ‘nachtvisvergunning’ nodig.
  • Landelijke nachtvissticker is niet geldig op VVM water, m.u.v. de Grensmaas stroomafwaarts stuw Borgharen.
  • Schuilmiddel om te nachtvissen is groen, bruin of camouflagekleur.
  • Nachtvissen vanuit een boot op de Maas en het Grindgat Oost-Maarland hele jaar toegestaan.
  • Grindgat Oost-Maarland, minimale afstand van de boot tot de oever moet 25 meter bedragen.           
 • Het is toegestaan om 10 dode aasvissen voor handen te hebben mits aantoonbaar niet gevangen in VVM water.
 • De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren en aanvullingen en de visplanner, aangevuld met het reglement van VVM.
 • De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen.
 • Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van VISwateren en vergunningen direct ter inzage af te geven aan controleurs van de hengelsportvereniging en/of federatie, de politie of andere opsporingsambtenaren.
 • Viswedstrijden zijn enkel toegestaan na schriftelijk verkregen toestemming van VVM.
 • U wordt geacht zodanig te vissen dat u andere vissers niet hindert en meer dan 1 visplek in beslag neemt. We verwachten goed vissersmanschap van u.
 • Open vuur en barbecue niet toegestaan.
 • Zorg voor een afvalvrije visplek.
 • Houdt rekening met mens, dier en omgeving.

Indien men één van deze punten van het reglement overtreedt, wordt men geacht zonder vergunning te vissen (art 21 Visserijwet). Bij geconstateerde overtreding(en) kan de (jeugd) Vispas door verenigingscontroleurs en opsporingsambtenaren worden ingenomen.

De vispas en alle andere vergunningen en documenten blijven altijd eigendom van VVM. 

 • Vis met kunstaas op roofvis
 • Vis met de feederhengel op witvis
 • Vis met vastlood statisch op karper
 • Vis met dauwpieren op meerval

Kies je materiaal niet te licht, en neem reservematerialen mee.

Gebruik maden als je alles wilt kunnen vangen! Vis voor specifieke vissoorten met;

 • Barbeel – Kaas
 • Brasem – Maïs
 • Karper – 24mm boilies
 • Voorn – Maden
 • Snoek – Spinnerbaits
 • Snoekbaars – 8cm shads
 • Baars – Creature baits
 • Meerval – Dauwpieren
 • Roofblei – ASP Spinners

Sportvisbrigade.nl

Sportvisbrigade.nl wordt gedreven door de simpele overtuiging dat de prachtige hobby vissen bijdraagt aan een betere mentale gezondheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *