Vissen op de Zuid-Willemsvaart

Vissen op de Zuid-Willemsvaart

Zin voor avontuur en op zoek naar een uitdagende visplek? De Zuid-Willemsvaart is de perfecte bestemming voor sportvissers! Met zijn diverse vissoorten en prachtige natuur of industrie omgeving is de Zuid-Willemsvaart een populaire plek voor vissers van alle niveaus in Noord-Brabant. Pak je vishengel en maak je klaar voor een avontuurlijke dag vissen op de Zuid-Willemsvaart na het lezen van onze tips!

De geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart

Bron: Wikipedia

De Zuid-Willemsvaart is vernoemd naar koning Willem I van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, een van de voortrekkers van het project. Een uitbreiding van de belangrijkste vervoerswegen, indertijd de waterwegen, moest de ontsluiting van het Zuiden en de handel in het Noorden bevorderen. De “Willemsvaart” ging bijvoorbeeld een korter en vooral betrouwbaarder alternatief voor de Maas vormen, tot dan de belangrijkste verbinding tussen de industrie rondom Luik en de grote handelsplaatsen. De ontsluiting van de tussenliggende gebieden speelde nauwelijks een rol; bijna overal ging het kanaal aan de toenmalige bebouwing voorbij.

Voor de eerste helft van het traject werden onderdelen van het grand Canal du Nord hergebruikt. Het ging hierbij om het voedingskanaal Smeermaas–Lozen, mits het vergroot en tot Maastricht doorgetrokken werd, en een gedeelte van het hoofdkanaal, dat daarentegen nauwelijks aanpassingen behoefde. De ingenieurs konden het hoofdkanaal in westelijke of oostelijke richting volgen, tot aan het nieuwe kanaaldeel dat resp. in Neerpelt (dal van de Dommel) of Nederweert (dal van de Aa) moest vertrekken. Al sinds 1573 waren diverse kanalisaties van deze rivieren voorgesteld. De tweede, nochtans langere, optie werd om drie redenen gekozen: de stad Weert had nog geen aansluiting op het waterwegennet, de onteigeningen langs de Dommel waren duurder dan die langs de Aa, de Peel zou gemakkelijker turf kunnen afvoeren.

In 1818 verscheen het Koninklijk besluit tot de aanleg van een kanaal Luik–‘s-Hertogenbosch. Het daaropvolgende jaar ontwierp de hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat, A.F. Goudriaan, het projectplan. Het definitieve plan kreeg de goedkeuring op 6 augustus 1821, met uitzondering van het gedeelte Luik–Maastricht dat pas in 1828 zijn definitieve vorm kreeg. De latere Zuid-Willemsvaart werd in drie gedeeltes verdeeld, onder leiding van de ingenieurs B.H. Goudriaan, de zoon van A.F. Goudriaan, (Maastricht–Lozen), De Sermoise (Lozen–Helmond) en Goekoop (Helmond–Crèvecœur).

Eind 1822 vatten de eerste werkzaamheden aan. Het laagste gedeelte werd op 31 mei 1825 geopend, de hogere gedeeltes op 24 augustus 1826. Het vergoeden van o.m. de onteigeningen zou wel nog enkele jaren aanslepen. Het nieuwe kanaal werd intensief gebruikt voor handelsgoederen, maar ook door passagiersboten die pas na 1870 zouden verdwijnen als gevolg van de concurrentie door de spoorwegen en de streektrams.

De Zuid-Willemsvaart maakte deel uit van de verdediging van het Belgisch grondgebied tijdens de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Bree en Bocholt ontsnapten aan grote oorlogsschade op 10 en 11 mei 1940.

Stuw-/stroomvakken Zuid-Willemsvaart

Door het Maastractaat (1863) verwierf Nederland de controle over het pand in Maastricht: de watervoorziening gebeurde niet meer vanuit een voedingskanaal bij Hocht maar vanuit het Voedingskanaal in Maastricht, en sluis #19 lag niet meer in Hocht maar op het Bosscherveld. Ondanks de controle kwam er geen einde aan de grootschalige aftapping van Maaswater door België, nefast voor de Nederlandse scheepvaart.

Ook de sluis van Nederweert (#15) werd stroomopwaarts verplaatst (1921), zodat het stukje Roeven–Nederweert tot het waterpeil van het nieuwe Kanaal Wessem-Nederweert verlaagd kon worden. Schepen van/naar het Julianakanaal vermeden zo twee sluizen. De hogere Noordervaart wordt nog steeds van water uit de Zuid-Willemsvaart voorzien, door middel van een voedingsgracht Roeven–Hulsen.

Dankzij de omleiding van Helmond worden de drie kleine sluizen in de buurt van deze stad (#7, 8 en 9) gemeden. Deze drie sluizen worden bovendien vervangen door slechts één sluis (Brouwhuis), wat tijdswinst oplevert.

Ook de sluizen bij Veghel (#4, 5 en 6) waren aan modernisering toe. De werken begonnen in 2008 met de sanering van de vervuilde westoever bij sluis 6. Vervolgens werden de nieuwe sluizen gebouwd, waarna de oude sluizen afgebroken werden. Na voltooiing waren de sluizen drie maanden lang gestremd, maar sinds 3 mei 2010 zijn ze open voor de scheepvaart. De bediening gebeurt vanuit een centraal punt in Schijndel.

Verschillende andere belangrijke waterwegen sluiten aan op de Zuid-Willemsvaart, onder meer de overige Kempische kanalen van België en het Wilhelminakanaal dat langs Tilburg stroomt. De Zuid-Willemsvaart is een flink kanaal, met een gemiddelde breedte van zo’n 25 meter. Dat betekent dat er genoeg plek is vrachtschepen en pleziervaart. In het midden van het kanaal is het gemiddeld zo’n 3 meter. Maar op sommige plekken is het nog dieper, tot wel 5 meter! Dat maakt de Zuid-Willemsvaart een interessante plek vissers. Juist rond die diepere stukken en diepteverschillen hangen de mooie vissen rond. Kortom, de Zuid-Willemsvaart is een prachtige plek, vol met verrassingen voor alle vissers.

Vissen op de Zuid-Willemsvaart

Karpervissen op de Zuid-Willemsvaart

De Zuid-Willemsvaart is fantastisch voor karpervissers, de rijke historie van dit water geeft het vissen veel charme mee. De karpervissers moeten wel even zoeken en voorwerk doen voor goede stekken, eenmaal gevonden is er echt een visje te vangen.

In de zomers trekken de karpers naar de ondiepere delen van het kanaal om af te paaien. In de winter kun je ze beter zoeken op de diepere delen van het kanaal. 

Als je een nacht gaat vissen op de Zuid-Willemsvaart, wacht dan met “zwaarder” voeren tot de laatste boot langsvaart. Check hiervoor even de sluistijden en apps zoals Marine traffic of Shipfinder. Nadat de laatste boot langs is gekomen kun je meer voer brengen omdat dit langer blijft liggen. Zodoende heb je goede kansen in de nacht en is het vangen van één karper per nacht zeker mogelijk.

Roofvissen op de Zuid-Willemsvaart

Snoekbaarsvissen op de Zuid-Willemsvaart is met name goed te rond de schemering. Vis met een dood visje aan een sleepje in de buurt van bruggen of diepere stekken en je maakt veel kans tijdens het kantvissen op snoekbaars. 

Snoek vang je het beste door trollend te vissen langs de taluds van de vaargeul, zowel het trollen met de fireball alsook het trollen met kunstaas is erg effectief. 

Baarsvissen op de Zuid-Willemsvaart is goed zoeken, de meeste kans maak je rond de taluds van de insteekhavens of zwaaikommen. Hier profiteert de baars van de kleine aasvissen die zich hier vaak ophouden. Vis traag met kleine shads of creature baits en gebruik een ultra light hengel want de aanbeten zijn vaak voorzichtig.

Witvissen op de Zuid-Willemsvaart

Witvissen doe je met de vaste stok op 10 meter net achter de talud rand, vis met schraal voer en een dobber van 0,5 – 2,5 gram afhankelijk van de stroming en je maakt goede kans op een leuk dag vol vangsten van voorn tot grote brasem.

Feedervissen op de Zuid-Willemsvaart kan het beste met de korf strak tegen de overkant of tegen het talud aan van de overkant. Door te vissen met pelletvoer of schraalvoer en mini-boilies of pieren maak je goede kans op grote brasem. Wil je liever voorns, kolblei en kleinere witvis vangen kies dan voor het vissen met maden.

Bootvissen op de Zuid-Willemsvaart

Dit is de meest effectieve manier van roofvissen op de Zuid-Willemsvaart, met de boot! Alle stekken worden daardoor bereikbaar en waar je een aanbeet krijgt kun je nauwkeurig uitvissen. Let wel goed op tijdens het vissen want je bent te gast en de commerciële scheepvaart gaat gewoon door. 

Leg jezelf vast in een insteekhaven om nauwkeurig stekken uit te werpen op baars, vis de diepe stekken uit op snoekbaars of ga lekker trollend op zoek naar snoek. 

Een goede trailerhelling op de Zuid-Willemsvaart is lastig te vinden, dus ook het vissen met eigen rubberboot is ideaal op dit water.

Tips en Tricks voor het vissen op de Zuid-Willemsvaart

De Zuid-Willemsvaart is een ideaal water om lekker een dagje te gaan vissen in de zomer als je op vakantie bent in Noord-Brabant of LimburgLet op, kijk in de zomer uit met zwemmen in de Zuid-Willemsvaart, de scheepvaart gaat gewoon door.

In het voorjaar, najaar en winter is het een kwestie van de vis zoeken, maak meerdere stekjes en vis deze 1 voor 1 af. Heb je de vis gevonden, blijf dan lekker zitten en beleef een visdag vol actie.

Heb jij nog tips en tricks voor ons om te delen met anderen? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in onze tekst. 

Alvast bedankt namens alle andere vissers. 

Vissen in Noord-Brabant

Lijst van viswateren - de Zuid-Willemsvaart

Voorwaarden:

 • Snoek moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet
 • Het gebruik van geluidsapparatuur, daaronder begrepen beetverklikkers, is verboden binnen een afstand van 200 meter vanaf de bewoonde bebouwing. Voor zovel gelegen binnen de gemeente Schijndel is het gebruik van een schuilmiddel toegestaan.
 • Nachtvissen is toegestaan op de oostelijke oever van het kanaal, met uitzondering van het kanoparcours (even ten zuiden van sluis 8) en een deel van de oever nabij sluis 9, ter hoogte van de bebouwing aan de Kanaaldijk Z.O, zie bijgevoegde kaart (geel gearceerde delen).
  Men dient in bezit te zijn van de landelijke NachtVIStoestemming en mag maximaal voor een periode van 3 x 24 uur achtereen op één visstek vissen. Let op: de omgeving mag geen hinder ondervinden van de aanwezigheid van nachtvissers!
 • Op alle viswateren van Hsv. St. Petrus Weert is het gebruik van een leefnet verboden. De gevangen vis dient direct te worden teruggezet.
  Bij viswedstrijden is een leefnet wel toegestaan.
  – Voor het houden van wedstrijden is een schriftelijke toestemming nodig van Hsv St. Petrus Weert e.o.
  – De gevangen vis dient, onmiddellijk na weging ter plaatse, in hetzelfde water te worden terug gezet.
  – Nachtvissen is alleen toegestaan voor leden van Hsv St. Petrus die in het bezit zijn van een Nachtvispas van Hsv St. Petrus.
  Nachtvissen is voor hen het gehele jaar toegestaan.
  – Voor de karpervisserij is een groot schepnet en goede onthaakmat verplicht.
  – Men mag per dag slechts 3 snoekbaarzen en/of 5 baarzen in zijn bezit hebben, met een maximum van 5 vissen.
  – U dient 5 meter rondom uw visstek alle afval verwijderd te hebben en de visstek dient opgeruimd achtergelaten te worden.
 • HSV Maastricht – 1. Op onze wateren geldt 100% catch & release, dus alle vis dient direct en onbeschadigd te worden terug gezet in hetzelfde water. Bij overtreding geldt een zware sanctie.
  2. Gebruik van leefnet, bewaarzak of ander bewaarmiddel voor vis is verboden.
  3. Landelijke derde hengelvergunning is niet geldig (m.u.v. de Grensmaas stroomafwaarts stuw
  Borgharen), VVM heeft een aparte derde hengelvergunning, aan te vragen bij de ledenadministratie.
  4. Let goed op de specifieke nachtvisbepalingen op de kaartjes en visplanner.
  • Voor de gele zone is een aparte nachtvisvergunning nodig. Aan te vragen bij de ledenadministratie.
  • Landelijke nachtvissticker is niet geldig op VVM water, m.u.v. de Grensmaas stroomafwaarts stuw
  Borgharen.
  • Schuilmiddel om te nachtvissen is groen, bruin of camouflagekleur.
  • Nachtvissen vanuit een boot op de Maas en het Grindgat Oost-Maarland hele jaar toegestaan.
  • Grindgat Oost-Maarland, minimale afstand van de boot tot de oever moet 25 meter bedragen.
  5. Het is toegestaan om 10 dode aasvissen voor handen te hebben mits aantoonbaar niet gevangen in VVM water.
  6. De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren en aanvullingen en de visplanner, aangevuld met het reglement van VVM.
  7. De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen.
  8. Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van VISwateren en vergunningen direct ter
  inzage af te geven aan controleurs van de hengelsportvereniging en/of federatie, de politie of andere opsporingsambtenaren.
  9. Viswedstrijden zijn enkel toegestaan na schriftelijk verkregen toestemming van VVM.
  10. U wordt geacht zodanig te vissen dat u andere vissers niet hindert en meer dan 1 visplek in beslag neemt. We verwachten goed vissersmanschap van u.
  11. Open vuur en barbecue niet toegestaan.
  12. Zorg voor een afvalvrije visplek.
  13. Houdt rekening met mens, dier en omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *