Noord-Brabant

Vissen op het Wilhelminakanaal

Vissen op het Wilhelminakanaal

Zin voor avontuur en op zoek naar een uitdagende visplek? Het Wilhelminakanaal is de perfecte bestemming voor sportvissers! Met zijn diverse vissoorten en prachtige natuur of industrie omgeving is het Wilhelminakanaal een populaire plek voor vissers van alle niveaus. Pak je vishengel en maak je klaar voor een avontuurlijke dag vissen op het Wilhelminakanaal na het lezen van onze tips!

De geschiedenis van het Wilhelminakanaal

Bron: Wikipedia

De eerste plannen voor een kanaal dat Tilburg en Eindhoven met de Maas verbindt, dateren uit 1794, maar het duurde tot 1910 tot werd begonnen met het graven. In 1794 werd ervan afgezien vanwege de dreigende Franse inval, de Maas functioneerde als verdedigingslinie. Vanaf 1813, na de Franse tijd en de start van het Koninkrijk der Nederlanden, lag de beslissing bij koning Willem I, die een groot voorstander was van aanleg; evenwel leverden onderhandelingen met de Belgen problemen op. De route werd echter al wel met piketpaaltjes geplaatst.

Opvolger Willem II leefde te kort om de zaak te bespoedigen, anderzijds kwam door het democratiseringsproces de besluitvorming steeds meer bij het Parlement te liggen. De laatste gaf meer prioriteit aan het graven van de Nieuwe Waterweg en het Noordzeekanaal. De behoefte aan een kanaal bleef onverkort bestaan. De Tilburgse textielindustrie, inmiddels gemechaniseerd met behulp van stoom, zocht mogelijkheden voor kolenaanvoer en afvoer van de producten. De toenmalige wegen leenden zich slecht voor aan- en afvoer van respectievelijk kolen en textiel, en de Tilburgse industriële lobby ging onverkort door. Maar ook een plan van Willem III werd door de regering niet overgenomen.

Begin 20e eeuw werden de plannen uiteindelijk concreet en op 16 september 1916 meerde het eerste schip in Tilburg aan; het duurde echter tot 1923 voordat het kanaal voltooid werd. Op 4 april van dat jaar werd het officieel geopend. Het kanaal leek op dat moment zijn functie al te verliezen vanwege de komst van het (vracht-)autoverkeer. Eerst in de jaren vijftig bewees het kanaal zijn nut, vooral voor aan- en doorvoer van zand, grind en kolen. Het kanaal heeft zijn nut bewezen vanwege de groei van het binnenvaartverkeer.

Stuw-/stroomvakken Wilhelminakanaal

Het Wilhelminakanaal is een kanaal in Noord-Brabant. Het loopt vanuit de Zuid-Willemsvaart bij Laarbeek naar de Amer bij Geertruidenberg en is 68 kilometer lang. Het gedeelte van Geertruidenberg tot Dongen is bevaarbaar voor schepen tot 1350 ton (klasse IV). Het overige deel is beduidend smaller en daarmee slechts bevaarbaar voor schepen tot 650 ton (klasse II). Gemiddeld is het kanaal 2,30 meter diep (ondiepste punt: 1,90 meter) en 25 tot 30 meter breed. Tussen Dongen en de Dongenseweg wordt het Wilhelminakanaal tot circa 2023 verbreed en verdiept zodat Tilburg door schepen tot 1350 ton bereikt kan worden.

Karpervissen op het Wilhelminakanaal

Het Wilhelminakanaal is fantastisch voor karpervissers, de rijke historie van dit water geeft het vissen veel charme mee. De karpervissers moeten wel even zoeken en voorwerk doen voor goede stekken, eenmaal gevonden is er echt een visje te vangen.

In de zomers trekken de karpers naar de ondiepere delen van het kanaal om af te paaien. In de winter kun je ze beter zoeken op de diepere delen van het kanaal. 

Als je een nacht gaat vissen op het Wilhelminakanaal, wacht dan met “zwaarder” voeren tot de laatste boot langsvaart. Check hiervoor even de sluistijden en apps zoals Marine traffic of Shipfinder. Nadat de laatste boot langs is gekomen kun je meer voer brengen omdat dit langer blijft liggen. Zodoende heb je goede kansen in de nacht en is het vangen van één karper per nacht zeker mogelijk.

Roofvissen op het Wilhelminakanaal

Snoekbaarsvissen op het Wilhelminakanaal is met name goed te rond de schemering. Vis met een dood visje aan een sleepje in de buurt van bruggen of diepere stekken en je maakt veel kans tijdens het kantvissen op snoekbaars.

Snoek vang je het beste door trollend te vissen langs de taluds van de vaargeul, zowel het trollen met de fireball alsook het trollen met kunstaas is erg effectief. 

Baarsvissen op het Wilhelminakanaal is goed zoeken, de meeste kans maak je rond de taluds van de insteekhavens of zwaaikommen. Hier profiteert de baars van de kleine aasvissen die zich hier vaak ophouden. Vis traag met kleine shads of creature baits en gebruik een ultra light hengel want de aanbeten zijn vaak voorzichtig.

Vissen in het Wilhelminakanaal

Witvissen op het Wilhelminakanaal

Witvissen doe je met de vaste stok op 11 meter net achter de talud rand, vis met schraal voer en een dobber van 0,5 – 2,5 gram afhankelijk van de stroming en je maakt goede kans op een leuk dag vol vangsten van voorn tot grote brasem.

Feedervissen op het Wilhelminakanaal kan het beste met de korf strak tegen de overkant of tegen het talud aan van de overkant. Door te vissen met pelletvoer of schraalvoer en mini-boilies of pieren maak je goede kans op grote brasem. Wil je liever voorns, kolblei en kleinere witvis vangen kies dan voor het vissen met maden.

Bootvissen op het Wilhelminakanaal

Dit is de meest effectieve manier van roofvissen op het Wilhelminakanaal, met de boot! Alle stekken worden daardoor bereikbaar en waar je een aanbeet krijgt kun je nauwkeurig uitvissen. Let wel goed op tijdens het vissen want je bent te gast en de commerciële scheepvaart gaat gewoon door. 

Leg jezelf vast in een insteekhaven om nauwkeurig stekken uit te werpen of baars, vis de diepe stekken uit op snoekbaars of ga lekker trollend op zoek naar snoek. 

Een goede trailerhelling Wilhelminakanaal is lastig te vinden, dus ook het vissen met eigen rubberboot is ideaal op dit water.

Tips en Tricks voor het vissen op het Wilhelminakanaal

Het Wilhelminakanaal is een ideaal water om lekker een dagje te gaan vissen in de zomer als je op vakantie bent in Noord-Brabant. Let op, kijk in de zomer uit met zwemmen in het Wilhelminakanaal, de scheepvaart gaat gewoon door.

In het voorjaar, najaar en winter is het een kwestie van de vis zoeken, maak meerdere stekjes en vis deze 1 voor 1 af. Heb je de vis gevonden, blijf dan lekker zitten en beleef een visdag vol actie.

Heb jij nog tips en tricks voor ons om te delen met anderen? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in onze tekst. 

Alvast bedankt namens alle andere vissers. 

Vissen in Noord-Brabant

Lijst van viswateren - Wilhelminakanaal

 • Buitenpand van het Wilhelminakanaal, vanaf de samenkomst met de rivier de Donge en de zgn. Amertak (ongeveer 500 meter ten noorden van de verkeersbrug in de Maasroute) tot Sluis I te Oosterhout.
 • Wilhelminakanaal, vanaf 200 m ten zuiden van sluis 1 te Oosterhout tot de grensscheiding Dongen-Tilburg
 • Wilhelminakanaal, Vanaf sluis IV te Haghorst, inclusief het zijkanaal benedenstrooms de stuw, tot de grensscheiding Tilbug-Dongen (ongeveer 500 meter ten westen van de brugverbinding Vierbundersweg/Uiterste Stuiver – km. paal 13).
 • Wilhelminakanaal, Vanaf sluis 4 te Haghorst tot aan sluis 5 te Achterbosch/Lieshout, incl. het afwateringskanaal boven de stuw bij de Emmerseweg.
 • Wilhelminakanaal, Vanaf sluis 5 te Achterbosch/Lieshout tot de Zuid-Willemsvaart
 • Wilhelminakanaal:
  -Buitenpand van het Wilhelminakanaal (vanaf de Wilhelminasluis te Oosterhout tot de samenkomst Donge en de kanaaltak Amer-Oosterhout). Er geldt een meeneemverbod voor vis.
  Visrechthebbende: KEHV De Ruischvoorn te Tilburg
  – Vanaf 200 m ten zuiden van sluis 1 te Oosterhout tot de grensscheiding Dongen-Tilburg. Visrechthebbende: KEHSV Dongen.
  – Tussen de grensscheiding Dongen-Tilburg tot aan sluis 4 te Haghorst, incl. het afwateringskanaal benedenstrooms de stuw bij sluis 4. Er geldt een meeneemverbod voor alle vissoorten.
  Visrechthebbende: KEHV De Ruischvoorn te Tilburg. – Vanaf sluis 4 te Haghorst, incl. het afwateringskanaal boven de stuw bij de Emmerseweg tot aan sluis 5 te Achterbosch/Lieshout. Visrechthebbende: Eindhovense HSV
  – Vanaf sluis 5 te Achterbosch/Lieshout tot de Zuid-Willemsvaart zover in de gemeente Oirschot .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.