Vissen in Kampen

Vissen in Kampen

Kampen is een fantastische visbestemming in Overijssel. Met diverse visvijvers, insteekhavens, weteringen en natuurlijk de IJssel biedt hanzestad Kampen tal van mogelijkheden om een geslaagde visdag te beleven. Ga karpervissen op het Noorddiep, Ganzendiep en/of de Reeve, of zoek de uitdaging op met een voersessie op de IJssel.

Ook de vele weteringen om Kampen heen en het Ketelmeer zijn goede stekken voor snoek en baars, terwijl de Reeve en de IJssel fantastisch zijn voor witvissers. Lees onze tips en vang meer in Kampen!

Karpervissen in Kampen

Als fanatieke karpervisser kom je in Kampen aan je trekken op de rivier de IJssel en het Ketelmeer. De vijvers en het Noorddiep zijn een aanrader voor de beginnende karpervissers.

Vis bijvoorbeeld met zoete boilies en gebruik een voerboot om je aas op de juiste plek te krijgen. Op deze manier maak je de meeste kans om karper te vangen.

Houdt je meer van een uitdaging, begin dan een voercampagne op de IJssel of Ketelmeer. Deze wateren zijn niet uitgesproken makkelijk maar de aanhouder wint!

Roofvissen in Kampen

De IJssel en de industriehavens zijn bij uitstek geschikt om te roofvissen in Kampen. Naast snoekbaars kun je er ook goed vissen op baars en snoek.

Hoewel het vangen van vis voor ieder type visser in de omgeving van kampen niet moeilijk hoeft te zijn, is het vooral een paradijs voor roofvissers. Hier kun je vrijwel alle technieken toepassen, zoals werpend vissen, verticalen en dropshotten. De meest voorkomende vangsten zijn baars en snoekbaars, maar je hebt altijd kans op roofblei en snoek.

Zelfs meerval wordt regelmatig gevangen, waarbij de meeste exemplaren ongeveer een meter lang zijn, maar er zijn ook uitschieters te vinden.

Vissen in Kampen

Witvissen in Kampen

Ook voor de witvisser biedt Kampen volop mogelijkheden. Zo zijn er diverse vijvers waar je goed kunt vissen op voorn, brasem en andere witvis. Vis met licht materiaal en klein aas, zoals maden en casters.

De beste stek voor de witvisser is de IJssel! Grote voorns, windes, brasems en barbelen is wat je wil vangen in Kampen. Vis met schraal voer en wat groter aas zodat je geen grondels vangt. Pellets, kaas, maïs en maden zijn afhankelijk van wat je wil vangen goede aaskeuzes!

Steur vissen in Kampen

Toms Creek Zwolle, dit is dé plek om op steur en meerval te vissen in de regio van Kampen.

Kijk voor de actuele openingstijden van Toms Creek even op de website en ga je met een grote groep vissen, reserveer dan vooraf. 

Wil je tips en weten wat je nodig hebt voor deze visserij? Check dan ons artikel over vissen op avonturenvijvers.

Forel vissen in Kampen

Forelvissen in Kampen doe je bij Toms Creek, rijdt dan naar Lelystad of Zwolle en beleef een leuke dag aan de forelvijvers. Er worden iedere dag forellen uitgezet, zodoende zijn je vangstkansen goed!

Hengelhuur, forelaas en accessoires zijn op locatie beschikbaar. Ideaal als je een dagje zonder vergunning wilt vissen. 

Lees hier wat je nodig hebt voor het vissen op forel.

Visboot huren in Kampen

Visboot huren in Kampen, doe je bij Kraggenburg. De ideale boot om het Ramsdiep en/of Ketelmeer te ontdekken. 

De visboot is compleet en goed uitgerust qua opties, dus ideaal voor het vissen op baars, snoekbaars en snoek.

Ga dropshotten op de diepere stekken, trollen met crankbaits of werp de steenstort en wierbedden af met kunstaas. Meerdere technieken kunnen zeer effectief zijn op het Ketelmeer, het belangrijkste is om de vissen eerst te vinden. 

Onze tip, begin met trollen tot de eerste aanbeet en werp dat stuk dan secuur uit.

De beste visstekken van Kampen: Alles wat je moet weten

Wil je de viswateren in Kampen echt ontdekken? Boek dan een huisje aan het water bij de IJssel Eilanden of andere visvakantie in Overijssel en neem de tijd om een viswater en visstek ècht goed aan te pakken.

De beste visstekken zijn de stekken die je zelf ontdekt. Het water aanbod is zo divers in Kampen dat we niet specifiek één stek als beste aan kunnen wijzen. De IJssel, Reeve en Ketelmeer zijn wel onze favoriete wateren in deze regio omdat ze zo uitdagend zijn!

Heb jij tips wat betreft wateren en vistechnieken specifiek voor Kampen? Deel deze dan met ons, en wij nemen ze op in de tekst.

Help andere vissers zodat ook zij plezier beleven met de hengel aan de waterkant.

vissen in overijssel

Waar mag je vissen in Kampen?

Lijst van viswateren HSV Kampen:

Voor onderstaande wateren geldt:
Er mag slechts worden gevist met één hengel en aangewezen aassoorten.

 • Wateren binnen de bebouwde kom van de stad Kampen binnen de volgende grenzen: Kruising N763 (Kamperstraatweg) met de Chalmotweg, Chalmotweg tot Venedijk Noord, Venedijk Noord tot Slaper richting N50, N50 in noordwestelijke richting tot aan de IJsseloever (kamperzijde Eilandsbrug) via IJsseloever en IJsselkade in zuidoostelijke richting eindigend ter hoogte van de kruising N763 en Chalmotweg.
 • Wateren binnen de bebouwde kom van IJsselmuiden binnen de volgende grenzen: Vanaf NS-station naar Trekvaart, Trekvaart tot Veilingweg, Veilingweg, Veilingweg tot Oudendijk, Oudendijk tot Koekoeksweg, Koekoeksweg tot Plasweg, Plasweg tot Grafhorsterweg, Grafhorsterweg tot Frieseweg overgaand in de ir.B.P.G. van Diggelenkade aansluitend op NS-station (inclusief aangren- zende en openbaar toegankelijk gedeelte van de IJsselkade).
 • IJssel van km 993,8 (vanaf Molenbrug stroomafwaarts) tot km 1.000,5 (vanaf voormalige lichtwachterswoning stroomopwaarts).

 1. Het Koeluchtergat (de Hank) aan de zuidkant van IJssel bij de Zande tussen km 988.700 (bruggetje) en km 990.100 (monding in de IJssel).
 2. Het Vossemeer
 3. Het Ketelmeer
 4. De Kamperwetering vanaf de Oosterholtseweg tot de Drie bruggen.
 5. De Kerkwetering
 6. De Bisschopswetering
 7. De Hoofdwatergang dan wel een gedeelte daarvan, langs Bosjessteeg, Groene Steeg, Rietsteeg en Veilingweg.
 8. Machinetocht
 9. Hoofdtocht, Trekvaart, Voortgang en 2e Dwarsgracht

Voorwaarden Reevediep:

 • De sportvisser dient in het bezit te zijn van een geldige Vispas van HV Ons Vermaak te Kampen en zich te houden aan de bijzondere bepalingen evenals de algemene voorwaarden van de vispas en de wettelijke bepalingen zoals genoemd in de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren uitgegeven door sportvisserij Nederland De sportvisser wordt geacht zonder vispas te vissen of te hebben gevist, wanneer hij of zij niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tevens dient men zich te houden aan de regels van de terreineigenaar, zie bebording Reevediep.
 • Nachtvissen verboden.
 • Er geldt voor dit water een meeneemverbod voor alle vissoorten.
 • (Beroeps)scheepvaart en degenen die belast zijn met het onderhoud van watergangen en dergelijke mogen niet gehinderd worden in hun werk. De vispashouder dient de (Beroeps)scheepvaart tijdig en met zeer ruime afstand te ontwijken om mogelijke hinder uit te sluiten. Dit geldt in het bijzonder nabij bruggen en vaargeulen
 • Het is verboden watergangen, schouwpaden, taluds, oevers, oeverbeschermingswerken, oeverbeplanting, vlonders of kunstwerken in wat voor een vorm ook te beschadigen, evenals het plaatsen van pennen, palen, e.d. in het boven genoemde.
 • Voertuigen dienen op een verkeersveilige wijze te worden geparkeerd.
 • Het is verboden voertuigen, welke dan ook, mee te nemen in de weilanden.
 • Op eerste vordering van politie, BOA’s of verenigingscontroleurs dient U het aanwezige afval ( ook al is het niet van U zelf) op te ruimen. Doet U dit niet dan kan Uw vispas door de vereniging worden ingenomen voor tenminste 3 maanden.
 • Het is verboden om afval achter te laten. Bij het verlaten van de visplaats dient deze schoon te zijn.
 • Open vuur of barbecue is aan de waterkant verboden.
 • De toestemmingsgerechtigde dient daar waar mogelijk gebruik te maken van de gangbare paden om bij het water te komen. Het is verboden te lopen in riet- en biesvelden en in rietkragen.
 • leefnet verbod met uitzondering van wedstrijden en/of trainingsdoeleinden met de daartoe aangevraagde schriftelijke toestemming
 • Bij het vissen op karper en/of roofvis dient u een onthaakmat, schepnet en een onthaaktang en een kniptang om eventueel haken kapot te knippen bij u te hebben bij u te hebben
 • het schuilmiddel voor overdag moet aan dezelfde eisen voldoen als het schuilmiddel voor de nacht. Schuilmiddel is slechts toegestaan in groen, bruin of camouflagekleur (LxBxH) 3.20m x 3.10m x 1.80m
 • Verder dient U de aanwijzingen/regels van de terrein beherende organisatie/eigenaar op te volgen. (zie bebording reevediep)
 • Er mag enkel gevist worden vanaf oevers aan de noordkant van het Reevediep( Kamper zijde) , Het is verboden te vissen aan de zuidkant van het Reevediep ( Kamperveen zijde).
 • Verboden te vissen tussen zonsondergang en zonsopkomst. Zie bebording Reevediep
 • Aanmeren en/of voor anker gaan op de niet daarvoor bestemde locaties verboden. Maximale snelheid is 6 km/h , het is verboden te ankeren of aan te meren. Zijn in het Reevediep geen aangewezen plaatsen om aan te meren.

Voorwaarden en bepalingen:

 1. De vispashouder wordt geacht zonder vispas te vissen of te hebben gevist, wanneer hij of zij aan het viswater wordt aangetroffen met meer dan twee hengels. Uitgezonderd daar waar de derde hengel vergunning van toepassing is.
 2. In alle wateren mag je van 1 uur voor zonsopgang tot 2 uur na zonsondergang vissen. Voor wateren met een nachtviszone, gelden andere voorwaarden zie nachtvispas.
 3. Er geldt voor alle wateren, een meeneemverbod voor karper, meerval, aal en graskarper, u dient deze vis direct terug te zetten. Alleen in de IJssel, Ganzendiep, Goot, Ketelmeer, Keteldiep en Kattendiep mag u maximaal 5 schubvissen waarvan één snoek en/of twee snoekbaarzen in uw bezit hebben m.u.v. 15 aasvisjes t.b.v. snoek, baars en snoekbaars. Voor forel vissen in de Dompekolk zie reglement Dompekolk.
 4. Het is verboden in alle wateren te vissen uit of vanuit vaartuigen m.u.v. de IJssel, Ganzendiep, Goot, Ketelmeer, Keteldiep, Kattendiep, Vossenmeer en de Dompekolk. Zie voor de Dompekolk de regelgeving elders in dit document. Het is verboden een vaartuig aan te leggen aan waterkerende werken of aan zich direct hiervoor bevindende oeverbescherming of gewas.
 5. Het is verboden watergangen, schouwpaden, taluds, oevers, oeverbeschermingswerken, oeverbeplanting, vlonders of kunstwerken in wat voor een vorm ook te beschadigen, evenals het plaatsen van pennen, palen, e.d. in het boven genoemde.
 6. (Beroeps)scheepvaart en degenen die belast zijn met het onderhoud van watergangen en dergelijke mogen niet gehinderd worden in hun werk. De vispashouder dient de (Beroeps)scheepvaart tijdig en met zeer ruime afstand te ontwijken om mogelijke hinder uit te sluiten. Dit geldt in het bijzonder nabij bruggen en vaargeulen.
 7. Voertuigen dienen op een verkeersveilige wijze te worden geparkeerd.
 8. Het is verboden voertuigen, welke dan ook, mee te nemen in de weilanden of daar te parkeren waar deze niet behoren, ook dient men schouwpaden en erven vrij te houden. Bij de Dompekolk, Bosjessteegkolk, Zuiderwaardkolk en Koerskolk dient men de aangewezen parkeerplaatsen te gebruiken.
 9. Op eerste vordering van onze BOA’s of verenigingscontroleurs dient U het aanwezige afval ( ook al is het niet van U zelf) op te ruimen. Doet U dit niet dan wordt Uw vispas door de vereniging ingenomen voor tenminste 3 maanden.
 10. Het is verboden honden mee te nemen als er vee in het land staat.
 11. Zondags is het verboden om te vissen in de Roskamkolk.
 12. Open vuur of barbecue is aan de waterkant verboden.
 13. Het nuttigen of het voorhanden hebben van alcoholische dranken aan de waterkant is verboden.
 14. Het gebruik van visveilige systemen en een onthaakmat is gewenst, wees zuinig met de vis.
 15. Rallyvissen is verboden.
 16. De toestemmingsgerechtigde dient daar waar mogelijk gebruik te maken van de gangbare paden om bij het water te komen. Het is verboden te lopen in riet- en biesvelden en in rietkragen. In de maanden april en mei mag er niet gevist worden vanaf grasland tenzij er al gemaaid is. Vermijd hoog gras, vis liever vanaf net gemaaid land!!
 17. Het is verboden om 50 meter voor en 50 meter na het witte brugje bij het Noorddiep te parkeren i.v.m. groot landbouwverkeer.

Bijzondere bepalingen:
Aanwijzingen en/of bevelen van bv waterschapspersoneel, pachter of wegbeheerders belast met
de uitvoering van onderhoudswerk dienen te worden opgevolgd. U wordt verzocht geen plaats
te nemen daar waar het bestuur een vergunning heeft afgegeven voor het houden van een viswedstrijd, mits tijdig wordt aangegeven.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *