Vissen op het Twentekanaal

Vissen op het Twentekanaal

Zin voor avontuur en op zoek naar een uitdagende visplek? Het Twentekanaal is de perfecte bestemming voor sportvissers! Met zijn diverse vissoorten en prachtige natuur of industrie omgeving is het Twentekanaal een populaire plek voor vissers van alle niveaus. Pak je vishengel en maak je klaar voor een avontuurlijke dag vissen op het Twentekanaal na het lezen van onze tips!

De geschiedenis van het Twentekanaal

Bron: Wikipedia

Hoewel het eerste plan voor een kanaal naar Twente al stamt uit het midden van de 19e eeuw, werd de bouw van het kanaal pas begonnen in 1930, na een kwart eeuw onenigheid over acht verschillende ontwerpen. Het kanaal werd gegraven voor een betere aanvoer van grondstoffen voor de Twentse textielindustrie (ruwe katoen) en voor de toevoer van steenkool uit de mijnen in Limburg. Het grootste deel is aangelegd als werkverschaffingsproject tijdens de crisis en door werklozen met schop en kruiwagen gegraven. In 1938 was het kanaal gereed. In 1953 kwam de verlenging van de zijtak naar Almelo klaar, zodat ook de Almelose haven en het Overijssels kanaal Almelo – De Haandrik aangesloten waren op het Twentekanaal.

Het Twentekanaal werd tussen 2004 en 2007 (fase 1) tot sluis Delden verbreed en verdiept. Tussen 2017 en 2020 (fase2) wordt het kanaal van Delden tot Enschede aangepakt. Dan kunnen de grotere schepen ook met een diepgang van 2,80 in Enschede komen. In Eefde wordt een tweede kolk bijgebouwd en wordt het kanaal van de Gelderse IJssel tot Lochem bevaarbaar met een diepgang van 3,50 meter, mits de waterstand op de IJssel dit toelaat.

vissen op het twentekanaal

Tegelijk met het uitgraven naar een grotere diepte werd het kanaal plaatselijk verbreed. Zo is tussen Goor en Delden de breedte vergroot van 40 naar 51 meter. Hierbij werden zogenoemde natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daar kunnen bijvoorbeeld te water geraakte reeën weer uit het water komen. Ook zijn er geschikte paaiplaatsen voor vissen. Het zand dat werd uitgegraven is door Rijkswaterstaat direct hergebruikt bij de aanleg van een nieuw stuk snelweg bij Almelo, terwijl zwerfstenen die bij de verbreding boven kwamen weer bij de aanleg van de bodem en oevers gebruikt werden.

In een studie naar de geschiedenis van het Twentekanaal wordt gesproken van het “succes van een mislukking”: de economische ontwikkeling als gevolg van het kanaal is sterk achtergebleven bij de verwachtingen, maar het kanaal is inmiddels van groot belang voor de waterhuishouding gebleken.

In november 2021 zijn er werkzaamheden begonnen aan het kanaal. In totaal krijgt 35 kilometer van het kanaal nieuwe damwanden, deze worden naast de oud damwanden geplaatst waardoor het kanaal iets smaller wordt. Verder wordt het kanaal tussen Delden en Hengelo en in de zijtak van de Twentekanalen ook verdiept tot 2,80 meter en door deze maatregelen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen gebruik maken van de waterweg. In de zomer van 2022 bleken de oude damwanden scheef te staan waardoor de nieuwe damwanden op een meter afstand van de oude komen te staan, dit in plaats van op de geplande 50 centimeter. Daardoor wordt de vaarweg een meter smaller dan de bedoeling was. 

Stuw-/stroomvakken Twentekanaal

Het Twentekanaal stroomt van Almelo en Enschede naar de IJssel toe. Het totale hoogte verschil vanaf Enschede is 21 meter, dit wordt door diverse schutsluizen opgelost. De breedten varieert van 35 tot 55 meter en de gemiddelde diepte in de vaargeul is 4.20 meter. Zowel commerciële scheepvaart als vissen passeren dagelijks moeiteloos deze obstakels. Het Twentekanaal verschilt enorm per sluisvak, deze verschillen en eigenschappen benoemen we per stroomvlak.

Eefde - Delden

Vlak na Zutphen stroomt het Twentekanaal in de IJssel, het stuwvak is 33 kilometer lang. Hierbij rekenen we de zijtak Almelo niet mee. Dit sluisvak is tot 51 meter breedt en met name het deel bij Markelo kent een zachte bodem. Het vissen op de hoofdvaart(Eefde-Delden) is lastig voor karpervissers, roofvissers en witvissers zijn vaak kansrijker. 

Zijtak Almelo

De zijtak begint tussen Bentelo-Goor-Delden en stroomt langs de insteekhavens tot aan het centrum van Almelo. De totale lengte van dit stuk is 17,5 kilometer. De vissen liggen afhankelijk per seizoen verspreid over dit stuk, met name de plekken met harde bodem zijn favoriet voor vissers vanwege de goede vangsten.

Delden - Hengelo

Het stuk Delden – Hengelo is 9 kilometer lang en gemiddeld rond de 45 meter breedt. Het stuwvak bevat een goed bestand aan vis met als bekendste stek de Akzo in Hengelo. Dit vanwege de warmwaterlozing, reken je niet rijk de vis kent zeker in de winter hier de klappen van de zweep. Ze zijn er wel maar niet eenvoudig te vangen.

Hengelo - Enschede

Het kortste stuk van het Twentekanaal is stuwvak Hengelo – Enschede. Voor de voetballiefhebbers, ook de Grolsch Veste van Fc Twente staat langs dit kanaal. Met name het havengebied van Enschede bevat interessante stekken, deze zijn helaas vanaf de kant minder goed bereikbaar. Ideaal om dus met een visboot of rubberboot te ontdekken als je in de buurt bent.

Karpervissen op het Twentekanaal

Het Twentekanaal is fantastisch voor karpervissers, de rijke historie van dit water geeft het vissen veel charme mee. De karpervissers moeten wel even zoeken en voorwerk doen voor goede stekken, eenmaal gevonden is er echt een visje te vangen.

In de zomers trekken de karpers naar de ondiepere delen van het kanaal om af te paaien. In de winter kun je ze beter zoeken op de diepere delen van het kanaal. 

Als je een nacht gaat vissen op het Twentekanaal, wacht dan met “zwaarder” voeren tot de laatste boot langsvaart. Check hiervoor even de sluistijden en apps zoals Marine traffic of Shipfinder. Nadat de laatste boot langs is gekomen kun je meer voer brengen omdat dit langer blijft liggen. Zodoende heb je goede kansen in de nacht en is het vangen van één karper per nacht zeker mogelijk.

Roofvissen op het Twentekanaal

Snoekbaarsvissen op het Twentekanaal is met name goed te rond de schemering. Vis met een dood visje aan een sleepje in de buurt van bruggen of diepere stekken en je maakt veel kans tijdens het kantvissen op snoekbaars. Let op; deze vis is niet geschikt voor consumptie vanwege de waterkwaliteit. 

Snoek vang je het beste door trollend te vissen langs de taluds van de vaargeul, zowel het trollen met de fireball alsook het trollen met kunstaas is erg effectief. 

Baarsvissen op het Twentekanaal is goed zoeken, de meeste kans maak je rond de taluds van de insteekhavens of zwaaikommen. Hier profiteert de baars van de kleine aasvissen die zich hier vaak ophouden. Vis traag met kleine shads of creature baits en gebruik een ultra light hengel want de aanbeten zijn vaak voorzichtig.

Witvissen op het Twentekanaal

Witvissen doe je met de vaste stok op 11 meter net achter de talud rand, vis met schraal voer en een dobber van 0,5 – 2,5 gram afhankelijk van de stroming en je maakt goede kans op een leuk dag vol vangsten van voorn tot grote brasem.

Feedervissen op het Twentekanaal kan het beste met de korf strak tegen de overkant of tegen het talud aan van de overkant. Door te vissen met pelletvoer of schraalvoer en mini-boilies of pieren maak je goede kans op grote brasem. Wil je liever voorns, kolblei en kleinere witvis vangen kies dan voor het vissen met maden.

Bootvissen op het Twentekanaal

Dit is de meest effectieve manier van roofvissen op het Twentekanaal, met de boot! Alle stekken worden daardoor bereikbaar en waar je een aanbeet krijgt kun je nauwkeurig uitvissen. Let wel goed op tijdens het vissen want je bent te gast en de commerciële scheepvaart gaat gewoon door. 

Leg jezelf vast in een insteekhaven om nauwkeurig stekken uit te werpen op baars, vis de diepe stekken uit op snoekbaars of ga lekker trollend op zoek naar snoek. 

Een goede trailerhelling Twentekanaal is lastig te vinden, dus ook het vissen met eigen rubberboot is ideaal op dit water.

Tips en Tricks voor het vissen op het Twentekanaal

Het Twentekanaal is een ideaal water om lekker een dagje te gaan vissen in de zomer als je op vakantie bent in Twente/Overijssel. Let op, kijk in de zomer uit met zwemmen in het Twentekanaal, de scheepvaart gaat gewoon door.

In het voorjaar, najaar en winter is het een kwestie van de vis zoeken, maak meerdere stekjes en vis deze 1 voor 1 af. Heb je de vis gevonden, blijf dan lekker zitten en beleef een visdag vol actie.

Heb jij nog tips en tricks voor ons om te delen met anderen? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in onze tekst. 

Alvast bedankt namens alle andere vissers. 

vissen in overijssel

Lijst van viswateren - Twentekanaal

Sportvisserij Oost-Nederland:
Er wordt ontraden om vis uit het Twentekanaal te consumeren.

Vanaf de sluis te Eefde tot de Lonnerkerbrug te Enschede en de zijtak tot Almelo, plus de aanliggende zandvangers, zoals hierna nader omschreven: Het is verboden:

 • Zich te bevinden tussen de sluis Hengelo en het hek bij de Waarbeek.
 • Te vissen tegenover de botenhuizen tussen de RWS borden (in Hengelo).
 • Te vissen binnen een afstand van 100 meter van een sluis of een stuw.
 • Achter de hekken van Rijkswaterstaat te bevinden met de auto zonder door de SVON verleende wedstrijdvergunning.

Nadere omschrijving zandvangers:

Het gedeelte van de Bolksbeek hetwelk zich uitstrekt tussen de lijn evenwijdig aan en op een afstand van 100 meter van de as van de rijksweg Goor-Lochem enerzijds en het aflaatwerk in de zuidelijke kanaaldijk anderzijds.

De zandvangers van:

 • Het zuidelijke afwateringskanaal bij km. 22.100.
 • De Schipbeek aan de noord• en zuidzijde van het kanaal bij km. 23.000.
 • De “Slinge”.
 • De Molenbeek bij km. 28.100.
 • De Poelsbeek bij km. 29.150.
 • de Bolscherbeek bij km. 31.800.
 • de Oelerbeek bij km. 41.190.

3 gedachten over “Vissen op het Twentekanaal

 • Binnenkort in Juni ben ik in Almen, daar aan het Twentekanaal is een invalide steiger, ik ga er heen per scootmobiel. Wat kan ik het beste doen. Een vaste hengel meenemen en een Feeder, hoe lang moeten die dan zijn om goed aan het kanaal te kunnen vissen en met wat voor aas?

  Beantwoorden
  • Hi Bob,
   bedankt voor je vraag! Je kunt het beste met een 11 meter vaste stok vissen net achter de eerste talud rand met maden. Vis met een zogeheten “staande haak”.

   Als je met de feederhengel vist, kun je het beste een feederhengel gebruiken van 3.90 en 60-80 grams voerkorf. Liever dichter bij de kant vissen, vis dan met de winkle picker net als met de vaste stok net achter de eerste taludrand op de rand van de vaargeul. Gebruik donker voer en vis met maden op de haak.

   Beantwoorden
 • Dank u wel voor het advies ik neem de Feeder en de winckler picker mee met het donkere voer en de maden.
  Met de hartelijke visgroeten;
  Bob

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *