Vissen in Amersfoort

Vissen in Amersfoort

In Amersfoort zijn er talloze mogelijkheden om te vissen, zowel in de stad als in de natuur. De Eem in het oude stadscentrum is een populaire plek met een rijk visbestand. De vijvers in de woonwijken zijn ook goede opties, vooral in de zomermaanden kun je er brasem, voorn, snoek en karper vangen.

Daarnaast zijn er super veel andere interessante viswateren om te checken zoals; De Isselt, De Hoef en Calveen, de Heiligenbergerbeek (met uitzondering van een deel), de Flierbeek, de Oostelijke Singelgracht, de vijvers in het Soesterkwartier. 

Witvissen in Amersfoort

De Eem stroomt vanaf het centrum naar het Eemmeer biedt veel mogelijkheden voor witvissen, met name voorn en kolblei zijn veelvoorkomende vissoorten. Hoewel het meestal niet om grote vissen gaat, is er wel een grote hoeveelheid te vangen. Als er weinig tot geen stroming is, is het aan te raden om in het midden van de Eem te vissen, op 1 tot 2 centimeter van de bodem. Het is belangrijk om je aas veel te bewegen door het regelmatig op te tillen en terug te trekken, dit is vaak effectief om te vangen. Als er toch een sterke stroming is, kun je beter dichterbij vissen en je aas mee laten gaan met de stroom.

Een mix van donker voer en hennep is een populaire combinatie om witvis te vangen in Amersfoort. 

In de maanden september tot november trekken de wat dikkere witvis de havens in, waardoor dit een gunstige periode is om te vissen. In de zomermaanden is er vaak een grote hoeveelheid vis te vangen, maar dit zijn meestal geen grote exemplaren.

Roofvissen in Amersfoort

De Eem richting het Eemmeer en het Valleikanaal en de Heiligerbergerbeek richting Leusden, hebben veel goede stekken voor snoek, snoekbaars en baars. 

Ga op zoek naar obstakels onderwater, bruggen, inhammen, waterplanten en andere potentiële hotspots. Check voor interessante dieptes altijd eerst even Sonar Chart Viewer.

Ga je met de rubberboot op pad, kies dan voor kunstaas met een zwemdiepte van 1,5-2 meter. Vis trollend met crankbaits en je kunt alle soorten roofvis verwachten.

Snoek vang je het beste door trollend te vissen langs de taluds van de vaargeul, zowel het trollen met de fireball alsook het trollen met kunstaas is erg effectief. 

Baarsvissen op de Eem is goed zoeken, de meeste kans maak je rond de taluds van de insteekhavens of zwaaikommen. Hier profiteert de baars van de kleine aasvissen die zich hier vaak ophouden. Vis traag met kleine shads of creature baits en gebruik een ultra light hengel want de aanbeten zijn vaak voorzichtig.

Karpervissen in Amersfoort

Voor karperliefhebbers is Amersfoort fantastisch. Er zijn veel kanaalstekken, plassen en visvijvers waar karper te vinden is. Een van de populairste plekken om karper te vangen zijn de A1 plassen.

Houdt je van een echte uitdaging? Start dan eens een voercampagne op de Eem. Karper vissen op de kanalen is een echte uitdaging, kost tijd en energie maar de beloning en voldoening is des te groter.

Steur vissen in Amersfoort

Steur vissen kan onder andere Bij de Ruigenhoek, ook voor karper en meerval ben je hier aan het juiste adres.

Wil je weten wat je nodig hebt op avonturenvijvers of heb je andere tips nodig? Lees dan onze tips, wij helpen je graag.

De soorten die worden uitgezet zijn; de Siberische steur, Beluga, Diamant/Russische steur en Sterlet steur.

Vissen in Amersfoort

Forel vissen in Amersfoort

Vanuit Amersfoort rijdt je zo over de snelweg in een paar minuten naar Nijkerk. Bij de Berenkuil is het genieten als recreatie visser of fanatiek forelvisser.

De Berenkuil heeft een divers aanbod van forelvijvers en personeel met kennis van zake. Wil jij leren forel vissen? Lees dan onze tips en/of ga naar Nijkerk toe om het te leren.

Arrangementen, afhuren en hengelhuur zijn mogelijk. Ze geven zelfs uitleg over het schoonmaken van je vis, top service dus!

Liever zelf aan de gang met forel fileren of een lekker forel recept? Geen zorg, wij helpen je ook culinair graag op weg.

Visboot huren in Amersfoort

De beste visboot in regio Amersfoort huur je in Nijkerk. Als visser zijnde kies je voor een serieuze een basic boot als visboot. 

De boten in/om Amersfoort zijn voornamelijk sloepen die minder geschikt zijn voor het vissen, vandaar is het raadzaam om even naar Nijkerk te gaan en lekker de randmeren met de boot te ontdekken.

Ga langzaam trollend met crankbaits richting het Eemmeer of werp de wierbedden af met kunstaas. Meerdere technieken kunnen zeer effectief zijn al varend over het Nijkerkernauw zelf. Het belangrijkste is om de vissen eerst te vinden. 

Onze tip, begin met trollen tot de eerste aanbeet en werp dat stuk dan secuur uit.

De beste visstekken van Amersfoort: Alles wat je moet weten

Wil je de viswateren in Amersfoort echt ontdekken? Boek dan een visvakantie in het midden van Nederland en neem de tijd om een viswater en visstek ècht goed aan te pakken.

De beste visstekken zijn de stekken die je zelf ontdekt. Het water aanbod is zo divers in provincie Utrecht dat we niet specifiek één stek als beste aan kunnen wijzen. Voor de trollende roofvissers is de Eem fantastisch, voor de serieuze karpervissers zijn het de Zandwinputten aan de A1.

Heb jij tips wat betreft wateren en vistechnieken specifiek voor Amersfoort? Deel deze dan met ons, en wij nemen ze op in de tekst.

Help andere vissers zodat ook zij plezier beleven met de hengel aan de waterkant.

vissen in utrecht

Waar mag je vissen in Amersfoort?

Lijst van viswateren HSV Amersfoort:

 • Beide zandputten aan de zuidzijde van de Rijksweg A1 (autosnelweg Hoevelaken–Eemnes). Alleen toegankelijk via polderweg Oude Lodijk.
  • Verboden te vissen vanaf de walkant aan de zijde van de autosnelweg.

  • Het is verboden te vissen op roofvis.

  • Verboden auto’s in de (directe) nabijheid van de waterkant te parkeren.

  • Verboden open vuur te maken, barbecues te gebruiken en afval achter te laten.
   Extra aandacht: Indien door de verhuurder wordt geconstateerd dat boven- staande bepalingen worden overtreden of genegeerd kan deze de huur beëindigen.
   Sportvissers denk hier eens goed over na en laat het zover niet komen. Het is hier uw eigen belang en dat van uw medesportvissers. Achtereemlandsewetering tot de aansluiting met de Haarsewetering. Gedeelte van de Wijdewetering vanaf de Achtereemlandsewetering tot de Slaagsewetering.

 • Slaagsewetering
 • Zeldertsewetering
 • Gedeelte Malewetering vanaf het gemaal bij de fietsbrug aan de Eem tot de afbuiging van de Malewetering in noordoostelijke richting.
  Gedeelte Malewetering vanaf de Bunschoterstraat tot de Zevenhuizerstraat.
 • Het Valleikanaal het gedeelte vanaf Rijksweg A28 tot de duiker bovenstrooms bij de Eem.
 • De Vosheuvelbeek
 • De Stadswateren in Amersfoort ingedeeld per stadswijk.
  Industriegebied “De Isselt”
  • 2 Regenwatervijvers.
  • Watergang naast Heliumweg.
  • Watergang naast Fluorweg.
  • Het is verboden te vissen op roofvis.
  • Het is verboden motorvoertuigen en bromfietsen in de berm te plaatsen. Industriegebied “De Hoef”
  • De watergangen en vijvers gelegen naast de volgende wegen: Basicweg, Computerweg, Hardwareweg, Hoefseweg, Outputweg, Plotterweg, Terminalweg.
 • Industriegebied “Calveen”
 • De aaneengesloten watergangen naast de volgende wegen: Astronaut, Oude Zevenhuizerstraat, Ruimtevaarder, Ariane. Stadskern
 • Het gedeelte van de Heiligenbergerbeek vanaf de stuw nabij de Kinderboerderij/Vosheuvelbeek via de duiker onder de Ringweg Randenbroek tot Stadsring. Let op: Ter bescherming van Park Randenbroek is bevissing uitsluitend vanaf zijde Rubensstraat toegestaan.
 • Flierbeek van Ringweg Randenbroek tot Stadsring.
 • Oostelijke Singelgracht van Monnikendam tot stuw bij Koppelpoort.
 • De Eem van Koppelpoort tot 40 meter bovenstrooms uitmonding Valleikanaal (Tjalkweg).
 • Soesterkwartier
 • Vijver en watergang Vreeland – volkstuinen.
 • Vijver en watergang Dreef.
 • Vijver Noordewierweg (Puntenburg).
 • De Koppel
 • Vijver Keerkring.
 • Schothorst
 • Watergangen gelegen naast de volgende wegen: Klarissenstraat, Iskanderpad, heer Halewijnpad, Balladelaan, Avalonpad, Klaartje Donzepad, Kanteklaarpad, Goedroenstraat, Roderikweg, Jerolimodreef. Liendert
 • Watergang naast Albatrosstraat.
 • Vijver waterwingebied Liendert, hoek Van Randwijcklaan.
 • Rustenburg
 • De aaneengesloten watergangen naast de volgende wegen: Singel langs spoorlijn Apeldoorn/Deventer, De Graafdreef, Jonkmandreef, Groene steeg, Reinten dreef, Senfpad, watergang Van Randwijcklaan.
 • Kattenbroek
 • Watergang naast Het Masker.
 • Watergang naast Laan der Hoven. Hoogland
 • Vijver De Bik.
 • Vijver Berkenlaan.
 • Watergang naast Rondweg Noord. • Water De Biezen watersteeg. Nieuwland
 • Vijver Bunschoterstraat – Zeldertse Poort – Vuursalamander (westelijke zijde)
 • N.B. Het vijvergedeelte tussen Vuursalamander(oostelijk gedeelte) en Zoetegaarde is verboden viswater.
 • Vijver Waterjuffer, Posthoornslak. Vathorst
 • De aaneengesloten watergangen naast de volgende wegen: Durgerdamhaven, Elburgstraat, Genemuidengracht, Harderwijkkade, Laakboulevard, Muidenkade, Vollenhovekade, Volendamkade, Kolhornkade, Huizenkade, Markenhaven, Zwartsluiskade, Makkumgracht, Schellingwoudegracht.

Voorwaarden en bepalingen:

Voor alle wateren van HSV Amersfoort gelden de volgende richtlijnen:

In de gesloten tijd voor aassoorten (1 april – laatste zaterdag van mei) is het verboden om een of meerdere wormen of delen daarvan als aas te gebruiken, tenzij

 1. Dit aas statisch (dus niet actief) wordt aangeboden middels een dobbermontage of een bodemmontage,

 2. Werphengels (hengels met opwindmechanisme) beaasd met dit aas na het inwerpen in een steun of anderszins op de oever worden geplaatst.

Deze bepaling is bedoeld om het gericht vissen op roofvissen zoals baars, snoek en snoekbaars in de gesloten tijd voor aassoorten tegen te gaan.

Het is verboden:
 • Gronden te betreden, welke grenzen aan genoemde watergangen of vijvers.
 • Niet zijnde openbare wegen of schouwpaden van de gemeente of het waterschap.
 • Tenzij met toestemming van de desbetreffende eigenaar of gebruiker.
 • Onderhoudswerkzaamheden aan watergangen en onderhoudspaden te hinderen of te belemmeren.
 • Zich met fietsen, bromfietsen, auto’s en andere vervoermiddelen op de onderhoudspaden te begeven, dan wel de genoemde vervoermiddelen daar te parkeren.
 • Op de taluds of onderhoudspaden wormen te spitten of op andere wijze te verzamelen; in de grasmat te spitten of de grasmat op enigerlei wijze te beschadigen.
 • Visstekken te maken, behoudens schriftelijke toestemming van de gemeente of het waterschap (gebruik los visplateau toegestaan).
 • Vislijn, aas en overig afval bij het viswater achter te laten (bij overtreding zal VISpas worden ingenomen).
 • De zich in en langs het water bevindende begroeiing te beschadigen en dieren te verstoren ( de beschoeiing dient vrijgehouden te worden).
 • Zich te bevinden binnen 10 meter van gemalen, stuwen en vuilopvang installaties van het waterschap.
 • Vaartuigen in de watergangen te water te laten, tenzij dit gebeurt op plaatsen met een trailerhelling.
 • Het gehele jaar te vissen tussen zonsondergang en zonsopgang in watergan- gen binnen de bebouwde kom gemeente Amersfoort (industrieterreinen uitgesloten).
 • Baars en snoekbaars mee te nemen, uitgezonderd het Valleikanaal en de Eem(hier gelden de landelijke bepalingen).
 

2 gedachten over “Vissen in Amersfoort

 • Top artikel erg bedankt!
  Ik weet niet of iemand dit leest maar alsnog hihi

  Beantwoorden
  • Hi Jonathan, bedankt voor je reactie. Zeker wordt dit gelezen, we zijn betrokken bij de geplaatste content!

   Mocht je opmerkingen of aanvullingen hebben, horen we dat natuurlijk graag. Dan vullen we de tekst weer aan voor andere vissers.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *