Vissen op het Amsterdam-Rijnkanaal

Vissen op het Amsterdam-Rijnkanaal

Op zoek naar een avontuurlijke visplek met uitdaging? Het Amsterdam-Rijnkanaal is de ideale bestemming voor vissers! Het kanaal biedt diverse vissoorten en een prachtige omgeving van natuur en industrie, wat het tot een populaire locatie maakt voor vissers van alle niveaus. Pak je hengel en bereid je voor op een spannende dag vissen op het Amsterdam-Rijnkanaal met behulp van onze tips!

De geschiedenis van het Amsterdam-Rijnkanaal

Bron: Wikipedia

Het Amsterdam-Rijnkanaal is een kanaal in Nederland, dat ligt van Amsterdam, langs Houten naar Tiel (van het IJ naar de Waal). Het verbindt de Amsterdamse haven met het Ruhrgebied (Duitsland) en is het drukst bevaren kanaal van de wereld. Er varen ongeveer 100.000 schepen per jaar over het kanaal. Het kanaal is 72 kilometer lang, 100 tot 120 meter breed en 6 tot 9 meter diep.

Omdat het in 1892 in gebruik genomen Merwedekanaal na enkele decennia niet meer aan de eisen van de tijd voldeed, werd besloten dat de scheepvaartverbinding van Amsterdam met de Rijn moest worden verbeterd. Het Merwedekanaal was zelf al een vervanging van de Keulse Vaart, die via de rivier de Vecht liep. Verschillende varianten werden overwogen, maar het bleek moeilijk voor de gemeenten Amsterdam en Utrecht om overeenstemming te bereiken.

In 1930 verscheen bij de stukken van de Tweede Kamer een kaart met verschillende varianten voor het tracé, het tracé Vreeswijk, een tracé Gelderse vallei en een tracé ontworpen door Cornelis Lely. Uiteindelijk werd het zogeheten plan-Mussert gekozen, dat naar voren was gebracht door hoofdingenieur van de Utrechtse waterstaat Anton Mussert. Door tussen Amsterdam en de rivier de Lek het waterpeil op één niveau te brengen en daarmee de sluizen weg te laten, en door een kortere route, kon een belangrijke vaartijdwinst worden bereikt.

Vissen op het Amsterdam-Rijnkanaal

In 1931 werd bij wet vastgelegd dat het kanaal er moest komen. De crisis en de Tweede Wereldoorlog vertraagden de aanleg echter. Het gedeelte tussen Utrecht en het Lekkanaal werd op 5 augustus 1938 in gebruik genomen. Pas op 21 mei 1952 werd het gehele kanaal geopend, door Koningin Juliana, over de hele lengte van 72 kilometer. Daarbij was alleen de zuidelijke helft nieuw gegraven; het noordelijke deel van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt gevormd door het oudere Merwedekanaal (tussen Amsterdam en Utrecht). De zuidelijke helft van het Merwedekanaal werd vervangen door een nieuw kanaal tussen Utrecht, Wijk bij Duurstede en Tiel, waarbij het Merwedekanaal zelf grotendeels in de oude staat en onder de oude naam behouden bleef. Bovendien werd een zijtak gegraven tussen Jutphaas en Vreeswijk, het Lekkanaal.

Het kanaal werd tussen 1965 en 1981 verbreed tot 100 à 120 meter. In dat jaar is het opengesteld voor vierbaksduwvaart met een diepgang tot 3,30 meter.

Karpervissen op het Amsterdam-Rijnkanaal

Het Amsterdam-Rijnkanaal is fantastisch voor karpervissers, de rijke historie van dit water geeft het vissen veel charme mee. De karpervissers moeten wel even zoeken en voorwerk doen voor goede stekken, eenmaal gevonden is er echt een visje te vangen.

In de zomers trekken de karpers naar de ondiepere delen van het kanaal om af te paaien. In de winter kun je ze beter zoeken op de diepere delen van het kanaal. 

Als je een nacht gaat vissen op het Amsterdam-Rijnkanaal, wacht dan met “zwaarder” voeren tot de laatste boot langsvaart. Check hiervoor even de sluistijden en apps zoals Marine traffic of Shipfinder. Nadat de laatste boot langs is gekomen kun je meer voer brengen omdat dit langer blijft liggen. Zodoende heb je goede kansen in de nacht en is het vangen van één karper per nacht zeker mogelijk.

Roofvissen op het Amsterdam-Rijnkanaal

Snoekbaarsvissen op het Amsterdam-Rijnkanaal is met name goed te rond de schemering. Vis met een dood visje aan een sleepje in de buurt van bruggen of diepere stekken en je maakt veel kans tijdens het kantvissen op snoekbaars.

Snoek vang je het beste door trollend te vissen langs de taluds van de vaargeul, zowel het trollen met de fireball alsook het trollen met kunstaas is erg effectief. 

Baarsvissen op het Amsterdam-Rijnkanaal is goed zoeken, de meeste kans maak je rond de taluds van de insteekhavens of zwaaikommen. Hier profiteert de baars van de kleine aasvissen die zich hier vaak ophouden. Vis traag met kleine shads of creature baits en gebruik een ultra light hengel want de aanbeten zijn vaak voorzichtig.

Witvissen op het Amsterdam-Rijnkanaal

Witvissen doe je met de vaste stok op 11 meter net achter de talud rand, vis met schraal voer en een dobber van 0,5 – 2,5 gram afhankelijk van de stroming en je maakt goede kans op een leuk dag vol vangsten van voorn tot grote brasem.

Feedervissen op het Amsterdam-Rijnkanaal kan het beste met de korf strak tegen de overkant of tegen het talud aan van de overkant. Door te vissen met pelletvoer of schraalvoer en mini-boilies of pieren maak je goede kans op grote brasem. Wil je liever voorns, kolblei en kleinere witvis vangen kies dan voor het vissen met maden.

Bootvissen op het Amsterdam-Rijnkanaal

Dit is de meest effectieve manier van roofvissen op het Amsterdam-Rijnkanaal, met de boot! Alle stekken worden daardoor bereikbaar en waar je een aanbeet krijgt kun je nauwkeurig uitvissen. Let wel goed op tijdens het vissen want je bent te gast en de commerciële scheepvaart gaat gewoon door. 

Leg jezelf vast in een insteekhaven om nauwkeurig stekken uit te werpen op baars, vis de diepe stekken uit op snoekbaars of ga lekker trollend op zoek naar snoek. 

Een goede trailerhelling Amsterdam-Rijnkanaal is lastig te vinden, dus ook het vissen met eigen rubber visboot is ideaal op dit water.

Tips en Tricks voor het vissen op het Amsterdam-Rijnkanaal

Het Amsterdam-Rijnkanaal is een ideaal water om lekker een dagje te gaan vissen in de zomer als je op visvakantie bent in Utrecht en omgeving

In het voorjaar, najaar en winter is het een kwestie van de vis zoeken, maak meerdere stekjes en vis deze 1 voor 1 af. Heb je de vis gevonden, blijf dan lekker zitten en beleef een visdag vol actie.

Heb jij nog tips en tricks voor ons om te delen met anderen? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in onze tekst. 

Alvast bedankt namens alle andere vissers. 

vissen in utrecht

Lijst van viswateren - Amsterdam-Rijnkanaal

Snoek moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet!

Amsterdam-Rijnkanaalinclusief de monding van het kanaal, van Km 0 tot aan de spoorbrug bij Weesp, Het Nieuwe Diep en het 1e, 2e en 3e Diem onder Amsterdam en Diemen.

Het is verboden:
1) Een leefnet te gebruiken om vissen levend te bewaren. Een uitzondering hierop is het bewaren van vis op de dag van een officiële viswedstrijd;
2) te vissen en of voeren met gekleurde maden;
3) In (lok)voer en / of aas kleurextracten te gebruiken;
4) Tijdens viswedstrijden die door de AHV zijn georganiseerd of waarvoor door de AHV een wedstrijdvergunning is afgegeven, mag op het daartoe uitgezette parcours uitsluitend worden gevist door de deelnemende wedstrijdvissers;
5) Karpers van welke (onder)soort dan ook te behouden. Deze dienen onmiddellijk in hetzelfde water terug te worden gezet;
6) Snoeken te behouden. Deze dienen onmiddellijk in hetzelfde water terug te worden gezet;
7) Meer als 2 snoekbaarzen per persoon per dag te behouden. Meeneemmaat snoekbaars in alle AHV wateren vanaf 55 cm tot 70 cm;
8) Aal of paling te behouden, in bezit te hebben of te vervoeren;
9) Afval in welke vorm dan ook in of op de boden en / of water te brengen of achter te laten. Houd je visplek en omgeving schoon;
10) De groenvoorziening, bomen, planten of riet te beschadigen;
11) Met motorvoertuigen parken, voet en /of fietspaden te berijden, tenzij hiervoor ontheffing is verleend op enigerlei wijze;
12) Een stalen leefnet te gebruiken;
13) Schuin vanaf de oever te vissen;
14) Lijnen verder uit te varen dan de werpafstand van de hengel/molen combinatie toelaat (muv de Bosbaan);
15) Aanwijzingen van visserijwetcontroleurs en Buitengewoon Opsporings Ambtenaren niet op te volgen.
16) Om zonder een onthaakmat op karper of roofvis te vissen.
17) Op roofvis te vissen zonder het gebruik/in bezit zijn van een onthaak- en kniptang
18) Overlast te veroorzaken voor omwonenden en passanten;
19) Een elektronische beetverklikker te gebruiken binnen een straal van 100 meter vanaf de bebouwing;
20) Gebruik te maken van een vistent groter dan 3 x 2,5 meter of in andere kleuren als groen, bruin of camouflage in deze kleurstelling;
21) Verboden om op de blote ondergrond open vuur te maken, te hebben of te houden;
22) Op enigerlei wijze de natuur te verstoren.
23) Om op enigerlei wijze in de wateren waar de AHV visrechthebbende is het visrecht economisch te benutten (bijvoorbeeld als visgids). Van dit artikel kan worden afgeweken indien een ontheffing van artikel 23 van de verbodsbepalingen is verleend door het AHV-bestuur. (voorwaarden verkrijgbaar bij de AHV). Een ontheffing heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar en hier zijn voorwaarden aan verbonden.
24) De verbodsbepalingen te overtreden die bij individuele benoemde wateren zijn genoemd.

a. Het is verboden te vissen vanaf de oevers van het 3e Diem gelegen Op het terrein van de NUON centrale te Diemen.
b. De dijk en de spoorbaan langs het 2e Diem te betreden
c. Het is verboden te vissen in de wateren van de koelwaterkanalen op het NUON terrein, alsmede de waterinlaat en uitlaat bij het IJmeer.

Van de brug bij Loenersloot tot aan de spoorbrug bij Weesp:

Looprecht Amsterdam-Rijnkanaal van de spoorwegbrug in de Oosterspoorweg tot aan de brug bij Loenersloot, uitsluitend aan de westzijde, mag door alle leden worden betreden – Tussen Driemond en Nigtevecht mag niet met motorvoertuigen worden gereden, dit is een fietspad.
Alleen voor leden van de AWHB:Van eerder genoemde spoorbrug tot aan het Smal Weesp (uitsluitend aan de oostzijde) hebben alleen de leden van de Algemene Weesper Hengelaars Bond
het looprecht;
– Het looprecht geldt niet voor de maanden april, mei en juni
– Op dit deel geldt een minimummaat voor snoekbaars van 55 cm

Amsterdam-Rijnkanaal – vanaf de Prinses Irenesluizen te Wijk bij Duurstede tot de v.m. draaibrug te Maarssen bij het NS station

Bijzondere voorwaarden:

 • Het gebruik van een onthaakmat is bij karpervissen verplicht – en is aanbevolen bij het vissen op roofvissen.
 • Tijdens het roofvissen dient men tevens een onthaak- en kniptang te bezitten en te gebruiken
 • Het is verboden om tijdens het vissen een leefnet in het bezit te hebben en te gebruiken,
  met uitzondering van wedstrijden die bij de AUHV/ regionale wedstrijdcoördinatie zijn aangemeld en voorzien zijn van een wedstrijdtoestemming.
 • Het is verplicht om bij viswedstrijden en evenementen in AUHV viswater loodvrij te vissen.

In gemeente Utrecht mag niet langere tijd gevist worden in het directe uitzicht vanuit woningen en woonboten in de plaatsen Utrecht, Haarzuilens en de Meern

Alleen voor leden AUHV:

 • Nachtvissen en 3e hengel toegestaan.
 • Toiletemmer verplicht bij nachtvissen
 • Het is verplicht om bij nachtelijke verblijf aan het water (wanneer er schuilmiddelen of kampeermiddelen worden geplaatst) een toiletemmer en schepje voorhanden te hebben voor het opruimen van je ontlasting.
 • Binnen de bebouwde kom mag er geen ontlasting worden begraven maar moet dit met de toiletemmer worden afgevoerd.
 • Verbod bewaarzak
 • Het is verboden vis in een bewaarzak te bewaren.
 • Het is wel toegestaan om 1 vis in een retain sling (of vergelijkbaar) voor maximaal 1 uur te bewaren.
Amsterdam-Rijnkanaal – vanaf de Maurikse Wetering tot boerderij ‘De Ret’ nabij de Retsestraat (+ km 67.400)
– Het is verboden om te vissen vanaf bruggen, stuwen of gemalen en in sluiskolken.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *