Zeeland

Vissen in het Schelde-Rijnkanaal

Vissen in het Schelde-Rijnkanaal

Op zoek naar een uitdagende visplek en avontuur? Dan is vissen op het Schelde-Rijnkanaal in Zeeland echt iets voor jou! Met zijn unieke vissoorten en mooie natuur of industriële omgeving is het Schelde-Rijnkanaal een gewilde locatie voor vissers van alle niveaus. Bereid jezelf voor op een spannende dag vissen op het Schelde-Rijnkanaal door onze handige tips te lezen en pak je hengel!

Stroomgebied van het Schelde-Rijnkanaal

Het Schelde-Rijnkanaal loopt van Antwerpen naar het Volkerak en is onderdeel van de Schelde-Rijnverbinding, de vaarweg tussen Antwerpen en het stroomgebied van de Rijn en de Maas. Het Schelde-Rijnkanaal werd in 1975 geopend. Het heeft twee naast elkaar liggende sluizen (Kreekraksluizen) en is 38 km lang, met een waterdiepte van 6,0 à 6,3 meter. Sinds 1986, na het bouwen van de Oesterdam, is het kanaal getijdenvrij.

De geschiedenis van het Schelde-Rijnkanaal

Bron: Wikipedia

Al in 1920 eiste de Belgische regering de vervanging van het kanaal door Zuid-Beveland om Antwerpen beter bereikbaar te maken voor de Rijnhandel. Ook vanuit Duitsland was er vraag naar een dergelijk kanaal, omdat de Nederlandse havens dankzij hun monopolie hoge overslagtarieven konden handhaven. Met Nederland werd in 1920 over een kanaal van Antwerpen naar Moerdijk onderhandeld, maar het “Van Karnebeektraktaat” werd in 1927 door de Eerste Kamer verworpen.

Eind 1930 vonden er opnieuw onderhandelingen plaats; hierbij ging Nederland akkoord met een kanaal van Antwerpen naar Willemstad: het Eendrachtkanaal. Vanwege de Tweede Wereldoorlog werd de uitvoering van de plannen uitgesteld. De Commissie-Van Cauwelaert-Steenberghe adviseerde opnieuw een kanaal naar Moerdijk aan te leggen. Intussen wenste Nederland echter dat het kanaal deel zou uitmaken van de Deltawerken, dus meer naar het westen zou liggen.

België, en meer bepaald het Rijncliënteel in de Antwerpse haven, drong aan op een snelle oplossing en ging daarom akkoord met het huidige verloop. Op 13 mei 1963 werd het verdrag voor de aanleg van dit kanaal ondertekend. Een tiental jaren later werd het eindelijk opengesteld. In de laatste fase, in de jaren 1980 werden de Oesterdam en de Markiezaatskade gebouwd en het Volkerak ingedamd, zodat het kanaal niet meer onderhevig was aan de getijden.

Vissen in het Schelde-Rijnkanaal

Karpervissen op het Schelde-Rijnkanaal

Het Schelde-Rijnkanaal is fantastisch voor karpervissers, de rijke historie van dit water geeft het vissen veel charme mee. De karpervissers moeten wel even zoeken en voorwerk doen voor goede stekken, eenmaal gevonden is er echt een visje te vangen.

In de zomers trekken de karpers naar de ondiepere delen van het kanaal om af te paaien. In de winter kun je ze beter zoeken op de diepere delen van het kanaal. 

Als je een nacht gaat vissen op het Schelde-Rijnkanaal, wacht dan met “zwaarder” voeren tot de laatste boot langsvaart. Check hiervoor even de sluistijden en apps zoals Marine traffic of Shipfinder. Nadat de laatste boot langs is gekomen kun je meer voer brengen omdat dit langer blijft liggen. Zodoende heb je goede kansen in de nacht en is het vangen van één karper per nacht zeker mogelijk.

Roofvissen op het Schelde-Rijnkanaal

Snoekbaarsvissen op het Schelde-Rijnkanaal is met name goed te rond de schemering. Vis met een dood visje aan een sleepje in de buurt van bruggen of diepere stekken en je maakt veel kans tijdens het kantvissen op snoekbaars. Let op; deze vis is niet geschikt voor consumptie vanwege de waterkwaliteit. 

Snoek vang je het beste door trollend te vissen langs de taluds van de vaargeul, zowel het trollen met de fireball alsook het trollen met kunstaas is erg effectief. 

Baarsvissen op het Schelde-Rijnkanaal is goed zoeken, de meeste kans maak je rond de taluds van de insteekhavens of zwaaikommen. Hier profiteert de baars van de kleine aasvissen die zich hier vaak ophouden. Vis traag met kleine shads of creature baits en gebruik een ultra light hengel want de aanbeten zijn vaak voorzichtig.

Witvissen op het Schelde-Rijnkanaal

Witvissen doe je met de vaste stok op 11 meter net achter de talud rand, vis met schraal voer en een dobber van 1 – 3 gram afhankelijk van de stroming en je maakt goede kans op een leuk dag vol vangsten van voorn tot grote brasem.

Feedervissen op het Schelde-Rijnkanaal kan het beste met de korf strak tegen de overkant of tegen het talud aan van de overkant. Door te vissen met pelletvoer of schraalvoer en mini-boilies of pieren maak je goede kans op grote brasem. Wil je liever voorns, kolblei en kleinere witvis vangen kies dan voor het vissen met maden.

Bootvissen op het Schelde-Rijnkanaal

Dit is de meest effectieve manier van roofvissen op het Schelde-Rijnkanaal, met de boot! Alle stekken worden daardoor bereikbaar en waar je een aanbeet krijgt kun je nauwkeurig uitvissen.

Leg jezelf vast in een insteekhaven om nauwkeurig stekken uit te werpen op baars, vis de diepe stekken uit op snoekbaars of ga lekker trollend op zoek naar snoek. 

Een goede trailerhelling Schelde-Rijnkanaal is lastig te vinden, dus ook het vissen met eigen rubberboot is ideaal op dit water.

Tips en Tricks voor het vissen op het Schelde-Rijnkanaal

Het Schelde-Rijnkanaal is een ideaal water om lekker een dagje te gaan vissen in de zomer als je op vakantie bent in Zeeland.

In het voorjaar, najaar en winter is het een kwestie van de vis zoeken, maak meerdere stekjes en vis deze 1 voor 1 af. Heb je de vis gevonden, blijf dan lekker zitten en beleef een visdag vol actie.

Heb jij nog tips en tricks voor ons om te delen met anderen? Laat het ons weten, dan nemen we deze op in onze tekst. 

Alvast bedankt namens alle andere vissers. 

Vissen in Zeeland

Lijst van viswateren - Schelde-Rijnkanaal

Sportvisserij Zuidwest Nederland – Drimmelen:

  • Snoek moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet
  • Houders van een VISpas hebben ontheffing van het vaarverbod in de bevisbare gebieden in de aangegeven perioden.
  • De delen op het kaartje die gearceerd zijn met lijnen en stippels is Natura 2000-gebied: Hier mag alleen gevist worden vanuit bootjes. Waar een vooroeververdediging aanwezig is, is vissen toegestaan vanaf 25 m uit de buitenteen van de vooroeververdediging.
  • De sportvisserij mag niet worden uitgeoefend in die delen van de Natura 2000- gebieden die op het kaartje staan aangeduid met ‘geen bevissing’.
  • De sportvisserij mag in de periode 1 augustus tot 31 maart niet worden uitgeoefend in die gebieden die op het kaartje staan aangegeven met ‘bevissing 1 april t/m 31 juli’.
  • In het resterende deel (= geen Natura 2000-gebied) mag jaarrond gevist worden.
  • Er mag geen snoekbaars onttrokken worden, tenzij je in het bezit bent van een speciale snoekbaarsonttrekkingsvergunning. Deze vergunning is te bestellen in de webwinkel van Sportvisserij Zuidwest Nederland. In deze vergunning is aangegeven hoeveel snoekbaarzen je per visdag in bezit mag hebben en meenemen. Voorwaarde voor het verkrijgen van deze jaarvergunning is dat de vergunninghouder zijn/haar vangsten en onttrekkingjaarlijks doorgeeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

We value your privacy

We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized ads or content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.