Vissen in Rotterdam

Vissen in Rotterdam

Het centrum en de omgeving van Rotterdam bieden veel vismogelijkheden. Een populaire vislocatie is de Oude Maas, die door het hart van de stad stroomt. Deze rivier is bekend om haar rijke visbestand, waaronder blankvoorn, brasem en snoek.

De Nieuwe Maas, het Brielse Meer en het Haringvliet zijn ook goede vislocaties, vooral in de zomer. Hier kun je goed vissen op vissoorten als snoek, brasem, karper en blankvoorn. Of je nu in de stad of in de polder wilt vissen, Rotterdam heeft voor elke visser mogelijkheden te over.

Karpervissen in Rotterdam

Karpervissen in Rotterdam is mega populair, het is niet voor niks dat Carp Rotterdam ook succesvol gehouden werd.

Wil je lekker een dagje karpervissen, ga dan op één van de stadsvijvers vissen en je kunt zeker in de zomer je karpers ook overdag goed vangen. Check wel even je visvergunning, deze wateren zijn namelijk niet ingebracht in de landelijke lijst van viswateren.

De serieuze karpervissers starten een voersessie op de grote plassen of waterstelsels. Voer 2-3 dagen met tijgernoten en boilies en je kunt grote karpers vangen. Zowel de kanaalkarpers en rivierkarpers zijn de moeite waard, maar vergen daarentegen ook wat moeite.

De aanhouder wint, ben je eerste 2 sessies niet succesvol? Start dan op een nieuwe stek. 

Roofvissen in Rotterdam

Voor het snoeken in Rotterdam moet je in de polder van de krimpenerwaard zijn, hier kun je eindeloos struinen op zoek naar snoeken. Vis met ondiep lopend kunstaas en je kunt een dag vol actie verwachten. Zowel in de winter als in de zomer is het hier goed vissen, houdt in de zomer wel rekening met de waterplanten. Kies dan voor weedless-kunstaas zoals spinnerbaits en snoekstreamers bijvoorbeeld.

Snoekbaars en baars vind je in Rotterdam in de grotere plassen alsook in de kanalen en rivieren. Vis in de Oude Maas, Nieuwe Maas of de Hollandsche IJssel met lichte loodkoppen en shads en je zult met name in de schemering succesvol zijn.

Geef je de voorkeur aan finesse technieken, kies dan voor de Bergse Voorplas of de Kralingse Plas en vis met carolina- of ned-rig.

Witvissen in Rotterdam

Zowel de Nieuwe- en de Oude Maas bieden uitstekende mogelijkheden voor de feedervisser. Wil je zekerheid van vangsten dan kies je voor de Oude Maas, houdt je van een uitdaging dan kies je voor het getijdenwater van de Nieuwe Maas. Vis met veel aas, zwaar en schraal voer en dan is er van voorjaar t/m het najaar wel goed witvis te vangen. 

Ga je liever methodvissen in Rotterdam, ga dan aan de slag op één van de vele stadsvijvers. Met name in de zomermaanden levert dit een leuke visserij op met grote brasems en zeelt.

Steur vissen in Rotterdam

Steurvissen in Rotterdam doe je in de regio bij Visvijver de Biesbosch. Op nog geen uurtje rijden vang je de mooiste steuren, karpers en meervallen. Visvijver de Biesbosch is heerlijk rustig gelegen midden in Nationaal park de Brabantse Biesbosch.

Zowel hengelhuur als het vissen met eigen hengel is mogelijk. Ga je een dagje met vriendin vissen of begin je net? Geen probleem, wij geven ook vistips, lees; steurvissen voor beginners.

Forel vissen in Rotterdam

Forelvissen in Rotterdam doe je bij de Zederik. Deze forellen zijn van extreem hoge kwaliteit mede vanwege de huisregels.

De forellen in de Meerkerkse kwekerij zwemmen in uitzonderlijk schoon water. Er wordt geen kunstaas en Powerbait gebruikt waardoor het water vervuild zou kunnen raken.

De vissen zwemmen gemiddeld 3 tot 6 maanden in de vijvers, je vangt dus forellen met een gemiddeld gewicht tussen de 350 en 450 gram! Wil je tips voor de juiste forel hengel set om een dag te gaan vissen? Wij helpen je ook graag aan deze informatie.

Houdt je van een uitdaging? Ga dan eens forelvissen op het Oostvoornse Meer!

Visboot huren in Rotterdam

Ga lekker varen op de Rotte! Bootverhuur Hillegersberg biedt je sloepen met een 9.9pk buitenboordmotor, hierdoor kun je lekker stationair of iets sneller trollen op een héél interessant water voor roofvis!

Stem je kunstaas af op de kleur van het water en je kunt er iedere dag buiten de gesloten tijd om vis vangen. 

Trol in de zomer en het najaar met kunstaas en in de winter met een fire-ball. Kies bij helder water voor natuurgetrouwe kleuren en bij troebel water voor felle kleuren en een ratel.

Vissen in de Zevenhuizerplas

De Zevenhuizerplas is een populaire locatie voor vissers, vooral voor het vangen van roofvissen zoals snoek en baars. Ook karpervissen en witvissen zijn mogelijk in de plas. De plas heeft een maximale diepte van 30 meter en een gemiddelde diepte van 12 meter. 

Een rondje om de Zevenhuizerplas is ongeveer 7 km lang en biedt een prachtig uitzicht over het water. Zwemmen is toegestaan in de plas, maar alleen op aangewezen zwemlocaties en tijdens het zwemseizoen. De Zevenhuizerplas is ontstaan door de winning van zand voor de aanleg van de wijk Zevenkamp in Rotterdam en is in de jaren 70 van de vorige eeuw uitgegraven tot de huidige plas.

Omdat het een grote plas is, moet je wel goed zoeken. Met name rond de eilanden is het goed vissen, daar vind je veel mooie begroeiing en jonge vis. Hieromheen liggen de grotere snoeken en snoekbaarzen te wachten, profiteer hier van en vis met soortgelijk aas qua formaat van de aasvis.

Ook karpers zijn in de zomermaanden veel rond de eilanden te vinden.

Bijzondere bepalingen:

 • Snoek moet onmiddellijk na de vangst levend in hetzelfde water worden teruggezet
 • Nachtvissen uitsluitend van 1 maart tot en met 31 oktober.

De beste visstekken van Rotterdam: Alles wat je moet weten

Wil je de viswateren in Rotterdam echt ontdekken? Boek dan een visvakantie in Zuid-Holland en neem de tijd om een viswater en visstek ècht goed aan te pakken.

De beste visplekken van Rotterdam zijn de stekken die je zelf ontdekt. Check voor het karpervissen in Rotterdam of het roofvissen Sonar Chart Viewer op interessante diepteverlopen. Dit vergroot jouw kansen zeker in de zomer en het najaar enorm. Het water aanbod is zo divers in Rotterdam dat we niet specifiek één stek als beste aan kunnen wijzen. Voor de roofvissers zijn de vaarten in de Krimpenerwaard goede stekken, voor de serieuze karpervissers zijn het de Rotte en de grotere plassen binnen Gemeente Rotterdam.

Heb jij tips wat betreft wateren en vistechnieken specifiek voor Rotterdam? Deel deze dan met ons, en wij nemen ze op in de tekst.

Help andere vissers zodat ook zij plezier beleven met de hengel aan de waterkant.

De Nieuwe Maas en de Oude maas zijn de uitdaging, de stadswateren zijn de basis. Ben je beginner of ervaren visser, Rotterdam heeft een divers aanbod aan viswateren dus voor iederen wat wils ongeacht viservaring.

Met een vispas van Groot Rotterdam mag je vissen in alle verenigingswateren + de wateren van de landelijke lijst van viswateren. Op onze pagina vind je onderaan een overzichtskaart met alle viswateren.

Vissen in Zuid-Holland

Waar mag je vissen in Rotterdam?

Visvergunning Rotterdam:

De Rotterdamse hengelvergunning vermeld:

Uitgegeven door Hengelsportvereniging Groot Rotterdam. De gemeente Rotterdam, het Waterschap Hollandse Delta, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. geven toestemming voor het vissen met maximaal 2 hengels in combinatie met de volgende aas-soorten, t.w.: brood, aardappel, deeg, worm, kaas, granen en zaden, worm en steurkrab, insectenlarven en nabootsingen hiervan, mits niet groter dan 2,5cm. 

Particulieren welke een vergunning hebben van Hengelsportvereniging Groot Rotterdam, of diens zusterverenigingen SVB Delfland te Delft en Hengelsportvereniging GHV – Groene Hart te Den Haag zijn uitgesloten van de beperkingen in de hiervoor genoemde aas-soorten

Deze toestemming geldt gedurende het tijdvak van 1 januari 2022 t/m 31 december 2024 in de aan hun toebehorende wateren in de gemeente Rotterdam, zulks onder de elders nader omschreven voorwaarden en bepalingen, met inachtneming van de regelgeving als voorzien in de Visserijwet. 

De wateren waarvoor het Toestemmingsdocument geldt zijn aangegeven op kaart. De kaart is te raadplegen op de websites van de gemeente (www.rotterdam.nl, zoek onder visvergunningen – VISpas) en de hengelsportvereniging (www.groot-rotterdam.nl) onder de naam Rotterdamse hengelvergunning. 

De toestemming geldt niet voor het visrecht in de Nieuwe Maas en de Koningshaven.

Voorwaarden en bepalingen:

De vispas van Rotterdam is strikt persoonlijk en slechts geldig indien volledig ingevuld. Veranderingen in dit document maken haar ongeldig. Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan met inachtneming van plaatselijke Rotterdamse regelgeving. Het is niet toegestaan binnen een afstand van 25 meter ten aanzien van bewoonde bebouwing te vissen. Hierbij dient men bij het gebruik van een beetverklikker deze zoveel mogelijk te dempen. 

Dit document moet op eerste verzoek aan de Politie, de sportvisserijcontroleurs en overige ambtenaren, die zich als controleur legitimeren, ter inzage worden afgegeven. 

Dit document geldt alleen voor het vissen op schubvis en is dus niet geldig voor het vissen op aal of schaal-, en schelpdieren.

Er mag niet worden gevist in water waarvan het recht om de sportvisserij uit te oefenen is verhuurd of dat deel uitmaakt van verpachte of verhuurde eigendommen, vanaf beplante oevergedeelten en evenmin vanaf plaatsen waar de taluds van singels door een afrastering van de openbare weg zijn gescheiden.

Het is niet toegestaan te vissen binnen een afstand van 50 meter vanaf een koelwateruitlaat, een oppervlaktewatergemaal en vanaf gronden van begraafplaatsen en crematoria.

Het is verboden te vissen:

 • in wateren – van het park aan de Westzeedijk
 • het park Schoonoord
 • het park Honingen
 • het park Rozenburg
 • het Museumpark, vanaf de zuidwestelijke oevers van de singels langs de Randweg en de Hillevliet, vanaf de westelijke oevers van de Boergoensevliet; vanaf de niet bestrate taluds van – de Westersingel, de Kastanjesingel, de Meidoornsingel ten noordoosten van de Wilgenlei
 • in de Hofvijvers, gelegen aan de Slotlaan, de Vijverlaan en de Vijverweg
 • in de vijver bij de ingang van het crematorium aan de Maeterlinckweg
 • in de vijvers bij de kinderboerderij in het Kralingsebos (inclusief de vijvers, de vissentrap en singels nabij de Wolvenvallei en het Naaldbomenpad)
 • in het paaigebied voor snoek in het Berg- en Broekpark aan de Ringdijk
 • in de vijvers en singels tussen de Reijerdijk en de brug nabij het Schuilingsoord en de Neckarhaven, rondom de paalwoningen aan de Aper Bouwmankade (even nummers). 

In de Vliet-, Merwe-, Keile-, Lek-, IJssel-, Kous-, Schie-, St. Jobs- en Parkhaven of een der havens op de Linker Maasoevers, mag uitsluitend vanaf de openbare walkant worden gevist.

De gemeente, de waterschappen en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. kunnen alsnog bepaalde plaatsen (tijdelijk) van visserij uitsluiten. Hierbij kan gedacht worden aan het uitsluiten van visserij tijdens de uitvoering van werkzaamheden op of nabij het water. Gevangen vissen dienen onverwijld na de vangst in hetzelfde water te worden teruggezet. Het behouden of meenemen van vissen of delen daarvan is ten strengste verboden. Uitzondering daarop geldt voor wateren van de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. die in open verbinding staan met de Nieuwe Maas. 

Daarvoor geldt het volgende: 

 • het is verboden om zoetwatervissen in bezit te hebben. 
 • het is verboden om zeevissoorten in bezit te hebben die kleiner zijn dan de wettelijke minimummaat voor de soort; 
 • alle zeevis dient 
 • indien bestemd voor eigen consumptie 
 • direct te worden gedood (krachtige tik op de kop).

Sportvisbrigade.nl

Sportvisbrigade.nl wordt gedreven door de simpele overtuiging dat de prachtige hobby vissen bijdraagt aan een betere mentale gezondheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *